Město se nevrací k předrevolučním plánům, které počítaly s trolejbusovou tratí až na Štěrkoviště, jen k malé části. Počítá se s využitím trolejbusů s bateriemi. Dráty se tak objeví jen nad částí současné trasy linky 55.

„V současnosti jsou trolejové dráty směřující k nádraží. Odsud je v plánu je napojit a prodloužit až k nadjezdu,“ uvedl pro Zlínský deník starosta Otrokovic Jaroslav Budek. U nadjezdu řidič sběrače automaticky stáhne. „A na Štěrkoviště dojede s alternativním pohonem. Je to ovšem závislé na dotaci,“ upozornil starosta. Podle něj bude nutné vystavět nezbytnou infrastrukturu. „Kdy by k tomu došlo, ale zatím nevíme,“ dodal. Detaily k rozšíření trolejbusové trati nepoodhalil ani dopravní podnik. „Vzhledem k tomu, že je projekt teprve na samém počátku a jeho realizace ještě není jistá, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice k němu nebude v této fázi poskytovat žádné další podrobnosti,“ uvedl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Prodloužení trati poslouží také k dobíjení parciálních trolejbusů vybavených baterií, s níž jsou schopny jízdy mimo trakční vedení. Jejich počty chce DSZO ve svém vozovém parku rozšiřovat a v současnosti má vypsáno několik veřejných zakázek na jejich dodání, a to jak krátkých, tak kloubových verzí. Využity budou také v krajském městě, které má také plány na rozšiřování sítě MHD a v některých úsecích, kde se to přímo nabízí, počítá i s výstavbou trolejové tratě. Typickým příkladem je spojení konečných stanic na Jižních Svazích Kocandy a Středové. Plánů má město ale více. 

„Plánujeme například prodloužení linky číslo 4 k zoo Lešná a s tím související úpravu autobusových linek do místní části Velíková,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák. K této změně by mohlo dojít už na podzim tohoto roku. Trolejbusy by tam mohly na baterie zajíždět v intervalu 15 až 20 minut.

„K této významné změně v organizaci MHD k zoo Lešná a do místních částí Kostelec, Štípa a Velíková nás vedou dobré zkušenosti s využíváním nových bateriových trolejbusů. Bez nutnosti budovat nákladné trolejové vedení můžeme prodloužit současnou trolejbusovou linku přibližně o deset kilometrů (součet obou směrů jízdy) a zajistit bezemisní a tichou MHD v pravidelných intervalech, kratších než dosud, obyvatelům Kostelce a Štípy,“ uvedl už dříve ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Mimo to město dále počítá i s dalším rozšířením sítě MHD ve Zlíně. „Jde například o přípravu a úpravu rozšíření linky MHD do Malenovic pro starší zastavěnou část této lokality nebo protažení linky městské dopravy do místní části Prštné včetně výstavby nové točny,“ upřesnil Zdeněk Dvořák. 

S novými trolejemi se však zatím předběžně počítá jen u propojení obratišť na sídlišti Jižní Svahy. "Zatím probíhá projekční příprava kruhové křižovatky s točnou MHD," uvedl zlínský radní pro dopravu Josef Novák. Všechny plánované změny podle něj vycházejí z generelu dopravy. "Jedná se např. o rozšíření trolejových tratí, nebo návrhu nových linek, Výhledově se jedná o lokalitu areálu Svitu, nebo prostor nového terminálu," upřesnil Novák další budoucí plány. U ostatních změn v síti MHD se může cokoli měnit. 

„V konečném důsledku je jedno, jakou formou se bude dopravní obslužnost zajišťovat, zda trakčním vedením, nebo bez něj. Proto také DSZO připravuje nákup parciálních trolejbusů,“ dodal Dvořák.