Cílem projektu je zavedení procesů zapojování veřejnosti do přípravy a realizace rozvojových záměrů a tvorby strategických dokumentů na lokální úrovni.

Zástupci zapojených měst a obcí se budou vzdělávat, budou si vyměňovat zkušenosti a budou realizovat konkrétní aktivity zapojení občanů do rozhodování.

„Vidíme prostor pro zlepšení v oblasti komunikace s veřejností při rozhodování o důležitých strategických dokumentech a záměrech v našem městě,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Každá ze zapojených obcí se v projektu zaměří na téma, které je pro ni důležité.

„Některá města se budou zaměřovat na přípravu a projednávání strategických dokumentů, jiná budou plánovat úpravy veřejných prostranství. Otrokovice mají téma řešení budoucnosti dopravy na Baťově,“ doplnila koordinátorka projektu Eva Matulová.

Projekt bude realizován do 30. dubna 2024. Projekt je v plné výši financován z Fondů EHP a Norských fondů v rámci programu Řádná správa věcí veřejných Ministerstva financí ČR s celkovými plánovanými náklady 4,87 mil. Kč.

Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Mikroregion Ivančicko, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí a Žlutava.