„Hlavním myšlenkou je mít méně dětských hřišť a sportovišť, ale v dobrém technickém stavu. Aby byla atraktivní, moderní a bezpečná,“ vzkazuje starostka města Hana Večerková.

V souvislosti s plánovanou restrukturalizací hodlá radnice utratit do roku 2026 šedesát milionů korun.

„Koncepce předpokládá, že v jednotlivých lokalitách města dojde k centralizaci dětských hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie. Vycházíme z toho, že děti jsou rády ve společnosti svých vrstevníků, a proto je vhodnější zbudovat jedno větší hřiště, které bude plné zábavních prvků, než opravit čtyři hřiště malá, na kterých by byly jen základní herní prvky, jako je třeba pískoviště a houpadlo,“ míní starostka Večerková.

Nově otevřený pumptrack v Otrokovicích hostil v neděli 7. srpna 2022 mezinárodní závod.
Nový pumptrack v Otrokovicích otevřel, v areálu se chystají další atrakce

Z této koncepce vychází i v posledních letech vybudovaný skatepark a pumptrack, ke kterým má letos přibýt také parkourové hřiště a slackline zóna. „Na Trávníky se sjíždí mládež z celého města, bez ohledu na to, zda bydlí na tomto či jiném sídlišti. Je to oblíbené sportoviště, stalo se centrem free sportů,“ podotýká starostka.

Menší počet hřišť

Některá hřiště budou zrušena. „Ve velké většině se jedná o odlehlá hřiště, která zůstávají nevyužitá, nebo o větší, dříve budované asfaltové plochy, které jsou v havarijním stavu a jejich návštěvníkům hrozí úraz. Redukce spočívá v odstranění nežádoucího povrchu i prvků a vytvoření relaxačních zón, které budou osety trávou a vybaveny lavičkami pro odpočinek,“ dodala Hana Večerková.

Revitalizace po etapách

Vzhledem k finanční náročnosti postupuje radnice po etapách.

Na dětském hřišti na Dolním Středu nyní přibyly posilovací a protahovací workoutové stroje. Pro toto území je také zpracována studie dětského hřiště, která s těmito prvky počítá.

Drobné rekonstrukce proběhnou i v lokalitě Horní Střed a na Trávníkách v rámci revitalizace sídliště. S větší investicí se v příštím roce počítá pro kompletní rekonstrukci hřiště v parku u polikliniky.

Ve Školní ulici, před domem, který obývají senioři a sídlí zde klub důchodců, vznikne na jaře hřiště na pétanque.