Výstavbou otrokovického obchvatu vozidla nad dvanáct tun z města zmizela. „Bohužel jeho následným zpoplatněním formou mýtné brány začala nákladní auta opět jezdit centrem,“ zklamaně uvedla starostka Radoslava Matuszková.

Ihned po zpoplatnění upozornila tamní radnice na tuto situaci dopisem ministerstvo dopravy. „Žádali jsme o výjimku, ta nám však byla zamítnuta. Nyní tedy usilujeme o schválení dopravního značení tak, aby vozidla nad dvanáct tun centrem města neprojížděla,“ přiblížila starostka.

Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš s argumenty radnice plně souhlasí. „Jsem si ale zároveň vědom, že by výjimka ve zpoplatnění do jisté míry vygradovala i situaci v jiných městech,“ domnívá se.

Vybudování kruhového objezdu v areálu rekreační oblasti Štěrkoviště je potom podle otrokovické starostky nutné kvůli tamnímu zvýšenému provozu v letních měsících. „Měl by umožnit zklidnění a zpomalení vjezdu do města a odstranění problémů nesprávného parkování,“ sdělila. Dosud totiž silnice třetí třídy dělí ostrůvky a nepřehledné dopravní značení. „Už jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro územní řízení,“ upřesnila Matuszková.

Dalšími body, které Otrokovice se Zlínským krajem projednávaly, bylo například vybudování páteřní cyklostezky Otrokovice - Vizovice, doprava po Baťově kanálu, rekonstrukce přednádražního prostoru nebo dopady zákona o sociálních službách pro jejich poskytovatele.