Na odstranění škod intenzivně pracovalo nejméně 12 jednotek hasičů z širokého okolí, ale i pracovníci města a městská policie. Práce na likvidaci následků probíhají i ve středu.

Nejvíce zasaženou částí Otrokovic byly Kvítkovice, kudy se prohnala voda z polí a zasáhla průmyslové objekty i dopravní infrastrukturu.

„Situace v Kvítkovicích byla vážná. Voda si opět našla cesty, jak se dostat do zastavěného území, kde zkomplikovala život lidem, a to i přesto, že v posledních letech byla právě v extravilánu nad Kvítkovicemi vybudována rozsáhlá protipovodňová opatření za 58 milionů korun. Pokud by ale tato opatření realizována nebyla, situace by byla o to horší,“ zmínila starostka města Hana Večerková.

Záchytné nádrže na vodu nestačily

Protipovodňová opatření zahrnují polní cesty, svodné příkopy, výsadby interakčních prvků a především záchytné nádrže včetně záchytných průlehů. Jejich úlohou je zadržet stékající vodu v krajině.

Příval vody byl ale tak silný, že záchytné nádrže svou kapacitou nestačily. Problémy byly také s odvodňovacími příkopy v zastavěných částech, kam si lidé zvykli vyvážet posečenou trávu. Ta následně ucpala průchody pro vodu.

Podjezd pod dálnicí je uzavřen

Ve středu hasiči stále zasahují na „staré malenovské“, kde je zaplaven podjezd pod dálnicí na výjezdu z Kvítkovic směrem na Zlín. Hasiči zde odčerpávají vodu a uvolňují vpusti, tak aby mohla voda volně odtékat. Silnice je proto neprůjezdná.

Dalším zasaženým místem byl Baťov, kde nestačila kapacita kanalizace. Kanalizace je dimenzovaná na běžný stav a její zahlcení způsobilo, že u domů, kde jsou sklepy položeny níže než kanalizace, se voda dostala do sklepů.

I zde pomáhali hasiči, kteří vodu odčerpávali. K několika případům zaplavení došlo i v centru města. Pracovníci technických služeb mají v akci veškerou dostupnou techniku a aktuálně intenzivně pracují na čištění komunikací, odstraňování nánosů bahna a dalších činnostech, aby bylo město uklizeno v co nejkratším čase.