Město vlastní 16 pozemků v lokalitě Laziště, které postupně zasíťovává základním technickým vybavením pro budoucí výstavbu rodinných domů.

„Aktuálně ještě probíhá výstavba vodovodů a kanalizací. Na podzim by měla být zahájena výstavba dopravních staveb,“ upřesnila starostka Otrokovic Hana Večerková s tím, že nejmenší výměra pozemku je 676 m2, největší 1177 m2 a jednotlivé stavební parcely jsou už zapsány v katastru nemovitostí pod samostatnými parcelními čísly.

Cena obvyklá za jeden m2 plně zasíťovaných stavebních pozemků v lokalitě Laziště byla stanovena znaleckým posudkem na částku 3800 Kč/m2.

„Shodli jsme se, že naše minimální vyvolávací cena se bude odvíjet od ceny znaleckého posudku. Nechceme ceny nadsazovat a dělat je tak nedostupné širšímu okruhu obyvatel. Naším hlavním zájmem je vytvořit novou lokalitu, kde se bude lidem dobře bydlet, budou zde moci zapustit kořeny rodiny s dětmi i lidé v produktivním věku. Věřím, že se z Laziště stane příjemným místem pro život. I proto se budeme snažit zabránit spekulativním výkupům pozemků a smlouvy nastavit tak, aby toto riziko minimalizovaly,“ zdůraznila starostka.

Prodej pozemků by se měl podle radnice řešit formou zřízení práva stavby a budoucího prodeje stavebního pozemku.

„Pro tento postup prodeje jsme se inspirovali ve Veselí nad Moravou, které řešilo tímto způsobem úspěšně prodej a zástavbu pozemků již v několika lokalitách,“ doplnila starostka s tím, že výhodou pro kupující bude fakt, že při uzavření smlouvy uhradí 70 procent z vysoutěžené ceny a zbylých 30 procent až po pěti letech za odkup pozemku.

„Cílem je, aby ve lhůtě nejpozději pěti let od uzavření smluv v lokalitě skutečně rodinné domky byly postaveny a nový domov zde našli noví obyvatelé,“ doplnila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová s tím, že prodej je navržen elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného nástroje E-ZAK, který město využívá při řešení soutěže o cenu u veřejných zakázek.

Prodej by mohl probíhat v jedné vlně, například v jednom týdnu.

„Dle předpokladu v závěru roku 2024, nebo v etapách, které lze zorganizovat třeba s větším časovým odstupem. Pravidla veřejné soutěže bude schvalovat Zastupitelstvo města Otrokovice. Termíny veřejné soutěže by stanovila svým rozhodnutím Rada města Otrokovice. Přesné termíny a podmínky prodeje budou zveřejněny na především na www.otrokovice.cz, v Otrokovických novinách, případně dalšími sdělovacími kanály města,“ uzavřela mluvčí.