Od počátku letošního roku hospodařila otrokovická radnice v režimu rozpočtového provizoria. Na zasedání Zastupitelstva města Otrokovice uskutečněného ve středu 8. února byl schválen rozpočet s očekávanými příjmy ve výši 534 615 550 korun a výdaji ve výši 542 150 450 korun. Rozpočet je sestaven jako mírně schodkový, kdy rozdíl mezi příjmy a výnosy je ve výši 7 534 900 korun.

Záměrem vedení města při sestavování rozpočtu na rok 2023 bylo zabezpečit chod města vycházející z parametrů rozpočtů předchozích let s minimálním snížením kapitálových výdajů a reflektováním současné situace na poli české i světové ekonomiky.

„Návrh rozpočtu na rok 2023 vznikal v období, kdy rostly náklady na energie, v důsledku celosvětové energetické krize, i v důsledku války na Ukrajině,“ komentovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

Ilustrační foto
Bariéra proti hluku a prachu z dálnice. V Otrokovicích vysadí stromy a keře

Radnice se nejvíce dotýká především nárůst cen tepla pro město a jeho příspěvkové organizace.

„Elektrickou energii a plyn máme vysoutěženou do konce roku 2023, proto nárůst v jejich cenách není nijak velký. Úkolem pro letošní rok v této oblasti bude připravit soutěž pro další období. Ta zajistí nejnižší možnou cenu, přesto počítáme s nárůstem. Rozpočet ovlivnila také vysoká míra inflace - 15,1 % proti loňské ve výši 3,8 %,“ dodala Večerková.

Příjmy města tvoří především výnosy z daní, ale i příjmy nedaňové či kapitálové a dotace.

„Nejvyšší je částka daňových příjmů a činí 403,71 milionů korun, což je 75,5 % z příjmů celkem. Dotace jsou očekávány ve výši 57,98 milionů korun,“ vyjmenovala mluvčí radnice Lenka Vaculová.

„Pokud budou během roku dotační výzvy na akce vhodné pro město Otrokovice nebo jeho organizace, budou tyto akce zahrnuty do rozpočtu města,“ doplnil místostarosta Petr Ťopek.

Běžné výdaje jsou pak ve výši 451,61 milionů korun. Tyto peníze slouží k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální oblasti, oblasti zdravotnictví, školství, sportu, kultury a zájmových činností.

„Významná část běžných výdajů je určena pro sociální oblast – celkem 45,55 mil. korun. Celkem 48,51 mil. korun jde do oblasti vzdělávání. Neméně významnou položkou je oblast veřejné dopravy ve městě a její návaznost na příměstskou dopravu. Ta činí 69,9 mil. korun a stala se druhou největší částkou, kterou město vydává z běžných výdajů,“ upřesnil Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru, který se podílel na tvorbě rozpočtu.

Takto má vypadat Velké kino ve Zlíně po rekonstrukci.
Velké kino, obchvat či zimák? Zlínští radní představili priority na příští roky

Kapitálové výdaje představující investice města budou v letošním roce přes 90 milionů korun.

„Na seznamu investic je více než devadesát položek. Nejvýznamnější položkou je oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, která počítá s výdaji ve výši 37,57 milionů korun, následuje oblast sportu a zájmové činnosti s výdaji ve výši 17,79 milionů korun a doprava s výdaji ve výši 10,59 milionů,“ vysvětlila mluvčí.

„Snažíme se minimalizovat provozní výdaje a zachovat míru investic, tak aby město nestagnovalo a přinášelo svým obyvatelům stále něco nového, pěkného a užitečného. Nejde ale jen o nové stavby, ale především o obnovu stávajících. Proto mezi nejvýznamnější investice letošního roku bude patřit další etapa revitalizace panelového sídliště Trávníky za 14,2 mil. korun, pokračování revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště za osm milionů korun, či projektu Nové Hurdisky za tři miliony korun,“ sdělila Večerková.