Obyvatele se dočkají třinácti stání mezi ulicemi Bezručova a Olbrachtova. Jedná se o první etapu úprav v rámci plánované revitalizace celého sídliště.

Parkování vznikne na někdejší travnaté ploše a naváže na cestu a parkovací stání naproti. Současně s kolmými místy je řešena úprava chodníku, plochy pro kontejnery a přístupy do technického suterénu domů.

Otrokovicemi se valil dav s lampiony. Tradiční průvod ovládl město
Otrokovicemi se valil dav s lampiony. Tradiční průvod ovládl město

„Stávající chodník, včetně plochy pro kontejnery, bude v křižovatkovém oblouku rozebrán, upraven a rozšířen o novou plochu pro kontejnery. Vznikne i místo pro přecházení v návaznosti na nové parkoviště. Kolem nádob na komunální a tříděný odpad vyrostou atypické pohledové zástěny z tahokovu. Zámková dlažba z rozebraného chodníku bude opětovně využita a doplněna,“ uvedl Jakub Tesař z Odboru rozvoje města Otrokovice.

Památník T.Bati i divadlo v národních barvách, svíčky u lavičky V. Havla - Zlín si připomněl 17.listopad
VIDEO: Památník T.Bati i divadlo v národních barvách, svíčky u lavičky V. Havla

Nová parkovací plocha si vyžádá také zásah do zeleně, kdy dojde k pokácení jednoho menšího javoru, za který je do volné plochy navržena náhradní výsadba stejného druhu. V rámci stavby pak budou urovnány a ornicí doplněny volné navazující plochy a zatravněny výsevem parkovou směsí trav.

„Vybudování parkovacích míst je první vlaštovkou, na kterou bude navazovat studie revitalizace celého území. S touto studií zatím pracujeme a v nejbližší době ji také hodláme předložit obyvatelům sídliště k připomínkování,“ konstatovala starostka města Hana Večerková