„Po celou dobu jeho trvání byla v Otrokovicích nepřetržitě držena pohotovostní pracovní skupina povodňové komise na zatím účelem zřízené telefonní lince,“ uvedla mluvčí města Otrokovice Romana Pastuszková.

Hladina vody v Dřevnici klesla ve Zlíně pod úroveň 1. stupně již ve čtvrtek, ale v Otrokovicích byla stále ovlivněna zpětným vzdutím z řeky Moravy. Rovněž byla stále zaplavena cyklostezka podél Dřevnice v úseku pod železničním mostem.

„Z toho důvodu byl ponechán vyhlášený stav pohotovosti na celém území města Otrokovice,“ řekla mluvčí Pastuszková.

„V noci na sobotu 17. října klesla hladina vody na měrném profilu Kroměříž pod úroveň 2. stupně povodňové aktivity a v průběhu dne dále klesala. Po celkovém vyhodnocení situace odvolala předsedkyně povodňové komise v sobotu 17. října ve 13 hodin 2. stupeň povodňové aktivity na obou řekách. Byla rovněž ukončena činnost povodňové komise,“ dodala Romana Pastuszková.

Na řece Moravě stále trvá 1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti.

Cyklostezka podél Dřevnice je v současné době uklizena a opět otevřena. Lávka přes Moravu ale zůstává i nadále z bezpečnostních důvodů uzavřena.