Jedná se o narovnání vztahů mezi sousedními obcemi, tvrdí otrokovická radnice.

„To spočívá ve správném umístění značek Začátek obce a Konec obce. V minulosti někdo chybně rozhodl a například cedule konec Zlína byla umístěna na katastr města Otrokovice. My nyní chceme, aby Zlín končil na katastrálním území Zlína a Otrokovice začínaly na katastrálním území Otrokovic. Přesnou hranici chceme vymezit i od Napajedel,“ vysvětlil mluvčí Milan Plesar.

Dodal, že starostka města Radoslava Matuszková se proto obrátila na představitele obou měst.

„Nyní probíhá správní řízení rozhodnutí o umístění značky. Tato aktivita má pro nás reálný přínos v tom, že jednoznačně uvede do souladu právní stav se skutečností. Každý, kdo projíždí regionem, bude přesně vědět, kde která obec začíná a kde končí,“ zdůvodnil Plesar.

Proč se k tomuto kroku odhodlala radnice právě nyní?

„Při kontrole jsme na to přišli, proto se snažíme tento vztah napravit,“ sdělil mluvčí s tím, že město Otrokovice nebude mít v souvislosti se změnou umístění značek žádné finanční vydání. Náklady totiž půjdou na vrub správců komunikací, kterými jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Přesná územní hranice mezi Napajedly a Otrokovicemi v průmyslové zóně na silnici I/55 je z napajedelské strany za půjčovnou strojů, ze směru z Otrokovic uprostřed budovy průmyslových staveb. Cedule jsou přitom při výjezdu z Otrokovic už za marketem Lidl, tedy o několik set metrů blíže k centru města.

Napajedelským radním plánovaná změna nijak nevadí, pokud bude přesně respektovat katastrální zóny obou měst.

„Otrokovická radnice nás požádala o stanovisko, zda se změnou umístění dopravního značení souhlasíme. Nemáme s tím žádný problém. Co na tuto aktivitu říkám, však komentovat nechci,“ sdělila napajedelská starostka Irena Brabcová.

Konec Zlína je nyní nesprávně označen za společností Lapp Kabel, která už však leží na území Otrokovic. To začíná za čerpací stanicí v blízkosti nákupního centra Makro. Tedy z druhé strany silnice za společností Tajmac-ZPS.

„Je to záležitost Otrokovic a státní správy,“ sdělil pouze náměstek zlínské primátorky Miroslav Šenkýř.