„Uvědomujeme si, že nesplňuje stanovené standardy, co se týče velikosti na počet obyvatel. A právě kvůli tomu, že kvóty nenaplňuje, uvažujeme o jejím případném přestěhování do vhodnějších prostor. Žádné zatím ale vytipované nemáme," říká pro Deník mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková. Upozorňuje však, že to prozatím není na pořadu dne.

„Větší prostory by také tamní knihovnice uvítaly z důvodu pořádání besed a jiných společenských akcí," dodává mluvčí.

Například podle otrokovické čtenářky Lenky Vaculové je stávající knihovna pěkná, služby poskytuje na velmi dobré úrovni, lepší prostory by si však i právě proto zasloužila. „Čtenáři by to určitě kvitovali. Navíc knihovna pořádá řadu zajímavých akcí pro děti. Někdy vzhledem ke stávajícím prostorám bývají ale stísněné," říká Lenka Vaculová. S knihovnou je však spokojená, stejně jako Marie Smejkalová. „Chodím sem už léta, mně se líbí, vyhovuje mi taková, jaká je," míní otrokovická seniorka.

Podle metodických pokynů Ministerstva kultury ČR z roku 2011 má mít knihovna k dispozici nejméně 60 metrů čtverečních na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny.

Kvůli nevyhovujícím prostorům se přestěhovala v roce 2013 také Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (z třídy Tomáše Bati do prostor 14|15 Baťova institutu).

„Kvůli malým prostorům nemohla knihovna pokračovat ve svém rozvoji. Měli jsme omezený počet studijních míst pro návštěvníky, nedostatečnou kapacitu sálu pro veřejnost," připomíná ředitelka knihovny Zdeňka Friedlová. I knihovní fond byl uložený na dvou místech. 
„Museli jsme knihy pro čtenáře odtamtud dovážet," dodává.