Otrokovice ročně vynaloží za obecní systém odpadového hospodářství přibližně 21,5 milionu korun. I přes zvýšení poplatku, bude muset radnice i nadále hradit přibližně 50 procent celkových nákladů ze své kasy.

„V letošním roce jsme se ještě snažili udržet poplatky ve stávající výši. Tento stav je ale dlouhodobě neudržitelný. Vlivem zvyšujících se cen za skládkování se samozřejmě zvyšují i náklady na provoz celého systému, který představuje čím dál vyšší zásah do městského rozpočtu,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Den Zlínského kraje 2023
VIDEO: Regionální produkty i koncerty. Tak vypadal Den Zlínského kraje

„Navýšením poplatku žádáme občany, aby se na nákladech provozu tohoto systému podíleli spolu s městem. Pokud se budeme bavit v měsíčním vyčíslení je celková platba po navýšení 60 korun,“ dodala starostka.

Stávající sazba poplatku 480 korun na rok platila v Otrokovicích od roku 2005. Poplatek se nezměnil celých 18 let a Otrokovice se tak držely vždy na spodní cenové hranici ve srovnání s dalšími městy.

„Zatímco poplatek navyšován nebyl, náklady neúměrně rostly. Pokud bychom vzali v úvahu pouze inflaci, došlo během této doby k navýšení o 60 procent. Společně se zastupiteli jsme se proto jednomyslně shodli na zvýšení poplatku na 720 korun,“ uvedla Hana Večerková.

Poplatek zvýší i v Uherském Hradišti

Od začátku příštího roku zvýší poplatek za odpad také v Uherském Hradišti. A to ze stávajících 500 na 1000 korun.

„Z našeho pohledu je již změna výše poplatku potřebná. Poplatek za odpadové hospodářství nebyl upravován od roku 2010, a to i přes neustále rostoucí náklady spojené s provozem celého systému,“ vyjádřila se místostarostka města Marcela Čechová.

Nový robotický systém v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně za 65 milionů korun
První operace robotem za 65 milionů ve zlínské nemocnici: odstranění prostaty

Stejně jako v Otrokovicích, ani v Hradišti vyšší poplatek nepokryje náklady, které město s likvidací odpadu má.

„Na tuto agendu budeme stále doplácet z rozpočtu města. Kromě toho, že jsme tento poplatek dlouho neupravovali, je zároveň zapotřebí se připravit na rok 2030, kdy skončí skládkování odpadu a logicky tím vzrostou náklady na likvidaci odpadu, poplatek proto není konečný,“ upozornil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

V Kroměříži platí lidé za odpad 492 korun

Zvýšení poplatku aktuálně zvažují v Kroměříži, kde lidé v současnosti platí 492 korun ročně. I tamní radnice však řeší rostoucí náklady. Částečně se na nich projevuje i to, že od letošního roku neplatí za odpad v Kroměříži děti do šesti let věku. „Vliv tohoto opatření, kterým podporujeme rodiny s malými dětmi, je však malý. Výpadek na straně příjmů bude činit zhruba 600 tisíc korun,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Poplatek se v Kroměříži neměnil od roku 2004.

V sobotu 23. září otevřel řetězec Action svou první prodejnu ve Zlíně. Nachází se v budově supermarketu Albert v Prštném.
VIDEO: Ve Zlíně otevřel prodejnu řetězec Action s levným zbožím. Mrkněte dovnitř

„Náklady města na odpadové hospodářství se přitom výrazně zvýšily. Pokud bychom chtěli, aby je poplatek od občanů pokryl, museli bychom ho zvýšit zhruba čtyřnásobně,“ dodal místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Podle něj si město do budoucna bude muset vybrat, zda omezí investice, opravy či dotace pro spolky či na kulturu, nebo sáhne ke zvýšení poplatku.

„Nikdo neuvažuje o tom, že bychom z něj pokryli všechny náklady, takto výrazně občany zatížit nechceme. Vždy navíc budou platit výjimky v podobě slevy či osvobození od poplatku pro některé skupiny obyvatel, zejména pro malé děti a seniory. Ale domnívám se, že většina občanů by případné navýšení v řádu stokorun, což je například měsíční splátka placené televize či jedna návštěva v restauraci, ekonomicky unesla,“ doplnil Holík.

Kolik platí jinde? Ve Vsetíně 600 Kč, ve Zlíně 900 Kč 

Poplatek, který platí Kroměřížané, patří v okolí k nejnižším. Na 600 korun vyjde poplatek za svoz a likvidaci odpadu například obyvatele Vsetína, Chropyně či Morkovic. V Holešově lidé platí 696 Kč, v Hulíně 800 Kč, v Olomouci 804 korun a ve Zlíně 900 Kč. „Posledně zmíněná města již poplatek navýšila. Je zjevné, že úvahy o stejném kroku čekají i nás,“ uzavřel starosta Opatrný.