„V poslední době se stále častěji objevovaly hlasy, které upozorňovaly na nejednotnost označení jedné z místních částí Otrokovic. Zatímco pamětníci často mluvili o Bahňáku, mladší generace této části obvykle neřekne jinak než Baťov,“ vysvětlila mluvčí radnice Lenka Vaculová.

Tématem se proto zaobírali otrokovičtí zastupitelé.

„Chtěli jsme dát jednotný název části města, kde je baťovský duch patrný dodnes. Pravidelné ulice s baťovskými domky, Společenský dům, školy i průmyslový areál. To vše je zde díky bratrům, Tomáši i Janu Antonínu Baťovi, kteří se zasadili o rozvoj města. Bez jejich působení na našem území by Otrokovice nebyly tím, čím jsou dnes,“ uvedla starostka Hana Večerková.

„Historii je třeba si připomínat a předávat dalším generacím. V letošním roce jsme vybudovali pomník Jana Antonína Bati a připomněli si 90. výročí úmrtí Tomáše Bati. Pojmenování místní části je dalším krokem, kterým se hlásíme k odkazu, který nám zde Baťové zanechali,“ dodala Večerková s tím, že pro pojmenování Baťov se vyslovili také lidé v anketě, které proběhla v Otrokovických novinách a na webu města.

Ať žije Baťov!

Hlavním iniciátorem sjednocení názvu místní části byl Vít Marek, zakladatel projektu Ať žije Baťov.

„Projekt jsem založil v lednu loňského roku, abych pomáhal šířit povědomí o zajímavé historii Baťova. Mrzelo mě, že přestože všichni této části města říkají Baťov, její oficiální jméno bylo stále Bahňák. Proto jsem jako název projektu zvolil frázi, kterou zvolali zastupitelé města v roce 1933 po prvním schválení tohoto nového jména: Ať žije Baťov!,“ uvedl Vít Marek.

„Rozhodl jsem se psát články o tématech, na která se v Otrokovicích bohužel v posledních letech pozapomnělo a přiblížit občanům historii spojenou s firmou Baťa. Poté, co se projekt dostal do povědomí občanů, obrátil jsem se letos na jaře s návrhem na přejmenování této části města na paní starostku. Přes léto se pracovalo na právním ukotvení celé záležitosti a 21. září byla změna názvu schválena zastupitelstvem Otrokovic,“ informoval na stránkách projektu Marek.

Lidí se změna nedotkne

Označení Baťov je používáno jako zaužívané názvosloví místních částí, respektive městských čtvrtí.

„Otrokovice nejsou statutární město, proto se nemohou dělit na městské části nebo městské obvody. Užívá se pojem "místní část" nebo "městská čtvrť". Právě v rámci tohoto neoficiálního pojmenování se objevuje název Bahňák - Baťov, ale taky Trávníky, Újezdy, Střed, a tak dále,“ sdělila mluvčí města. Zároveň doplnila, že obyvatel Otrokovic se změna názvu nijak nedotkne. „Tento údaj se neuvádí v osobních ani jiných dokladech. Promítne se především v informačních materiálech města či na mapách,“ uzavřela Vaculová.