Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb společnosti Continental Barum s.r.o. činily 55,8 mld. Kč a zisk před zdaněním u této společnosti byl ve výši 3,79 mld. Kč.

Další společnost – Continental výroba pneumatik, s.r.o. dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb 10,38 mld. Kč se ziskem před zdaněním 1,93 mld. Kč.

A třetí ze společností Continental, Continental HT Tyres, s.r.o., měla tržby ve výši 10,95 mld. Kč. Zisk před zdaněním této společnosti je ve výši 5,08 mld. Kč. Celkové tržby jsou asi o 4 % nižší než tomu bylo o rok dříve.

„Nižší ziskovost je dána jak přetrvávajícím tlakem trhu na prodejní ceny, tak také i postupným nárůstem cen vstupů, a to jak materiálových, tak také mzdových. Zvyšujícímu se tlaku konkurence, především asijských výrobců pneumatik, se daří čelit postupnou optimalizací všech provozních procesů“, okomentoval hospodářské výsledky jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek.

Od ledna 2019 vstoupila v platnost nová kolektivní smlouva, která obsahuje řadu novinek především v harmonogramových příplatcích. Došlo k celkovému nárůstu mzdových tarifů o 8 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

„Rok 2018 přinesl i významný milník – za 25 let trvajícího spojení otrokovického závodu s koncernem Continental bylo na podzim 2018 ve společnosti vyrobeno již 400 milionů osobních pneumatik,“ připomenula mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.

Již po sedmnácté Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo začátkem června vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Mezi TOP 10 nejvýznamnějších plátců daně patří i skupina Continental v České republice. V letošním roce, s výplatou 2,8 mld. Kč daně z příjmů, se skupina Continental umístila na šesté příčce mezi českými firmami.