„Cílem metody Mystery Client je skrytou formou, tedy bez odhalení pravé identity, vyhodnotit zejména přístup zaměstnanců ke klientům," vysvětlila tajemnice úřadu Radana Zenáhlíková.

Únorové hodnocení zahrnovalo především jednání s pracovníky v kancelářích, ale i na chodbách budov, kdy by měli zaměstnanci umět nabídnout radu a pomoc zjevně tápajícím osobám.

Tajní klienti ovšem hodnotili také bezbariérovost, rozmístění budov, dopravní dostupnost, parkování, úřední hodiny, informace o nepřítomnosti v kanceláři, plynulost provozu a obsluhy obyvatel nebo také přiměřenost oblečení či chování úředníků navzájem.

„V rámci šetření provedli 68 osobních návštěv, 60 telefonických kontaktů a poslali 73 e-mailů. Posuzované oblasti hodnotili známkou jedna až pět. Výsledná za osobní kontakt tak činila 1,53, za telefonické šetření 1,38 a za vyřízení e-mailů 1,41," přiblížila výsledky mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.

Mystery klienti ohodnotili otrokovický úřad jako klientsky velmi příjemný a přátelský. O připravované akci byli zaměstnanci s velkým časovým předstihem informováni, nevěděli ale, kdy přesně se bude konat.

V roce 2010 obdobná hodnocení absolvovali i úředníci ve Zlíně. „Výsledek byl velmi dobrý. Šestaosmdesát procent klientů hodnotilo úřad kladně," připomněl mluvčí Zdeněk Dvořák. Nevyloučil, že by se prověrka mohla opakovat.