Deset vteřin na zavření oken

Nejhorší situace bývá podle obyvatel v letním období, zápach však prý musí snášet po celý rok. „Pokud člověk smrad ucítí, má deset vteřin na to, aby zavřel okna. Jinak pak může větrat i dvě hodiny, než se zápachu zbaví. Nejhorší to bývá, když klesne tlak a začne pršet,“ míní například Martina Fojtíková, která bydlí v osadě Kolonka nedaleko Nadjezdu a tudíž v blízkosti ČOV a kafilerie MAT Otrokovice.

Stěžovat si byla ještě v létě se svým manželem na otrokovické radnici. Na odboru životního prostředí dostali prý na vyplnění dotazník s otázkami, kdo je podle nich původcem nelibé vůně či jak hodnotí intenzitu zápachu.

„Řekli nám, že nejsme první ani poslední. Aby s tím mohli něco dělat, musí se jim ale údajně sejít určitý počet stížností. Dosud ale nevíme, zda tento problém nějak řeší,“ podotkla Fojtíková.

Poznamenala také, že úředníci jim doporučili, aby se v případě velkého zápachu obrátili na městskou policii. Tam ale Fojtíkovi volali čtyřikrát, načež je to přestalo bavit.

Každý den to sice není, život to ale otráví

Strážníky i radnici kontaktoval už také František Novotný, který žije v části Bahňák. „Bylo mi však řečeno, že přesně neví, odkud zápach pochází. Osobně mám podezření, že z čistírny odpadních vod,“ sdělil Novotný.

Nepříjemné ovzduší trápí čas od času také Martina Ančince, který žije v osadě Kolonka. „Není to každý den, ale nárazové. Jakoby mrtvé maso. Když to smrdí, neotvírám okna. Domnívám se, že to jde z kafilérky,“ řekl Ančinec.

Původce zápachu je stále neznámý

Podle radnice však zdroj nelze identifikovat. Potvrdila, že občané se na ni už několikrát obrátili. Po obdržení dvacíti podpisů stěžovatelů má možnost dát České inspekci životního prostředí podnět k šetření.

„V minulosti jsme tak několikrát učinili, ale výsledek byl vždy stejný. V den kontroly pracovníků inspekce zrovna nic nezapáchalo, takže nic neobjevili,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Zakopal.

Dodal, že v současnosti leží na radnici 23 podpisů nespokojených občanů. Město se tedy opět chystá zaslat podnět k šetření ČIŽP s nadějí na odhalení původce. Podle Zakopala má radnice určitá podezření na původce zápachu, ta se ale zatím nepodařila prokázat. Veškerou snahu navíc podle něj komplikuje stávající nedokonalá legislativa.

„Novelou zákona byly zrušeny emisní limity pachových látek v ovzduší, ty nahrazuje nekonkrétní pojem přípustná místa obtěžovaná zápachem. Nad tuto míru se dostaneme v okamžiku, kdy si písemně na zápach stěžuje alespoň dvacet lidí bydlících v dané lokalitě,“ zdůvodnil Zakopal.

Za poslední čtyři měsíce vyjížděli společně se strážníky pracovníci do terénu prý více než třicetkrát. Původce se jim však nepodařilo jednoznačně identifikovat.

ČOVka ale i kafilérka

„Mezi potenciální zdroje znečištění je v Otrokovicích možné zařadit Čistírnu odpadních vod, zařízení pro komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů v tomto areálu, zpracovatele biologických odpadů a chemické výroby v průmyslových areálech a v neposlední řadě i kanalizaci a kafilerii,“ přiblížil mluvčí radnice Milan Plesar.

Podle starostky Radoslavy Matuzskové by radnici pomohla k odhalení původce či původců zápachu další aktivita občanů.

„Ať nás při zjištění zápachu stále písemně upozorňují. K dispozici na odboru životního prostředí je také formulář, který bude v nejbližších dnech přístupný i na webových stránkách města. Identifikovat původce zápachu je naším společným cílem,“ vyzývá Matuszková.

Například ČOV, kterou vlastní otrokovická společnost Toma, byla radnicí na zápach podle jejího vedoucího provozu Petra Štěpánka několikrát upozorněna.

„Prováděli u nás šetření i inspektoři, ale nezjistili, zda jsme příčinou právě my a co konkrétně. Do modernizace našeho provozu jsme však už loni investovali osmdesát milionů korun a se stejnou částkou počítáme i příští rok,“ objasnil Štěpánek.

Čistírna podle něj vonět nikdy nebude, ale nemyslí si, že by případný zápach pocházel jen od ní.

„Nacházíme se v průmyslové zóně, kde je řada firem. Naše vyhnívací nádrže jsou navíc uzavřené, protože vzduch se do nich dostat nemůže, jinak by vybuchly. Modernizací navíc uzavřeme nádrže další. Stejně bychom postupovali, kdyby někdo konkrétní zapáchající nádrž identifikoval,“ uvedl vedoucí. Nepříjemný vzduch v Otrokovicích však podle něj zdaleka není takový, jako býval před několika lety, co prý sám pamatuje.