„Náš okrsek má téměř 2000 voličů. Je na území našeho města tím absolutně největším, povětšinou jinde mají kolem tisícovky lidí. Vysoký počet je dán tím, že mám v okrsku městský úřad, v naší evidenci jsou tudíž všichni lidé, kteří mají nahlášený trvalý pobyt na městě. Je jich tak 785," říká Deníku Romana Stehlíková, která je zároveň mluvčí otrokovické radnice.

Z jejích zkušeností bývá tradičně největší zájem mezi lidmi o volby komunální. „Volené kandidáty znají totiž osobně, volí tudíž konkrétní osoby, dávají preference. Naopak nejmenší zájem je o volby do Evropského parlamentu. Je to pro ně příliš daleko, kandidáty neznají," vysvětluje.

K funkci volební zapisovatelky přišla před lety, když dělala asistentku u vedoucího odboru evidenčně správního, který měl volby na starost. Tradičně totiž zapisovatele dělají zaměstnanci úřadu.

„V podstatě nejdůležitějším členem komise je předseda. Zapisovatelé jsou však ze všech nejzkušenější, protože ostatní členové se mění podle toho, jak je nadelegují politické strany. My zapisujeme všechno, absolvujeme školení. Když však dojde v komisi k rozporu, nemůžeme o řešení hlasovat jako ostatní členové," dodává.