„Kvalita ovzduší v Otrokovicích se dlouhodobě drží pod hranicí stanovených limitů, můžeme tedy říci, že je dobrá,“ okomentovala aktuální situaci starostka města Radoslava Matuszková.

Vedení Otrokovic je si ale vědomo velkého průmyslového zatížení některých částí obce. „Snažíme se proto alespoň částečně snížit tuto zátěž například omezením průjezdu nákladních vozidel centrem,“ podotkla starostka.

Rada města na svém pondělním zasedání rozhodla o pokračování kontinuálního měření kvality ovzduší. Od roku 2010 bude monitoring sledovaných veličin probíhat na stanici umístěné na ZŠ Trávníky.

„Na webu města v sekci životní prostředí bude možno nadále získávat informace o okamžitém stavu koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusičitého,“ upřesnila mluvčí Otrokovic Lenka Krupková.

Měří se i teplota a množství srážek. „Od roku 2007 můžeme díky stanicím sledovat také množství polétavého prachu,“ doplnila mluvčí města.

Oxidy dusíku i oxid siřičitý způsobují především okyselování deštů. „Při smíchání s vodou utvoří kyselinu, která se dostane do půdy a škodí rostlinám,“ vysvětlil meteorolog Libor Hejkrlík.

Data získaná měřením jednotlivých veličin jsou během roku statisticky zpracována a vždy v prvním čtvrtletí předána městu v podobě souhrnné informace za uplynulý rok. „Z údajů za posledních pět let můžeme vyčíst, že dochází k pozvolnému snižování koncentrace oxidu dusičitého,“ informovala Krupková.

Oba sledované oxidy, tedy dusičitý a siřičitý, nedosáhly v ročním průměru limitních hodnot stanovených zákonem. „A to s velkou rezervou,“ doplnila. Hodnoty naměřené v roce 2009 budou známy koncem března příštího roku.