Každý rok si zde tak lidé pietním aktem připomínají jejich oběti v době války i při osvobození Zlína v květnu 1945. Od středy se památník skví novotou, neboť prošel rekonstrukcí. Připomínkou na padlé hrdiny ve II. světové válce jej tak po půlroční rekonstrukci slavnostně odalili představitelé města, kraje i zástupci z řad vojáků a pamětníků.

„Scházíme se na místě, kde jsou pochováni lidé, kteří položilil svůj život za naši svobodu. Tito hrdinové se už domů nevrátili, to, co pro ně můžeme udělat je, být jim vděční,“ uvedl při slavnostním úvodním slově primátor města Zlín Miroslav Adámek s tím, že když se obevila nutnost rekonstruovat Památník padlých hrdinů, město neváhalo.

„Pro jeho obnovu jsme udělali maximum, zajistili jsme odborníky a specialisty, aktivně se podíleli na přípravě a samotném průběhu prací, zajistili financování. Dle mého názoru byla rekomnstrukce památníku hrdinů úspěšná,“ připomněl Adámek, který současně poděkoval všem, kteří se na obnově památníku podíleli.

Při této příležitosti přebralo pět vyznamenaných ocenění ministerstva obrany za zásluhy při obnově padlých hrdninů.

Ocenění získali:

Statutární město Zlín. Za rekonstrukci Památníku hrdinů padlých ve II. světové válce v parku Komenského ve Zlíně.

Zdeňka Trávníčková za celoživotní péči o zachování památky československých letců působících v Briském královském letectvu za II. světové války. A za zřízení pietního místa v Kroměříži na Velehradské.

Jiří Žůrek. Za dlohodobou péči o válečné hroby ve správním obvodu s rozšířenou působností Vizovice a za podíl na opravách válečných robů československých a sovětských partyzánů padlých v okolí Vizovic.

Jaromír Tkadleček a Pavel Nesvadba. Za zřízení piteního místa ve Vsetíně k uctění památky četníků, městských policistů a jejich rodinných příslušníků, kteří padli v době okupace ve Vsetíně, Velkých Karlovicích, Valašské Polance a Hošťálkové.

Anna Hráčková. Za celoživotní významný přínos v péči, údržbě a úpravě válečných hrobů z období I. a II. světové války v Uherském Hradišti-Véskách.

Ve Zlínském kraji je celkem 1300 válečných hrobů a pietních míst.

Dominantou zlínského Památníku hrdinů padlých ve II. světové válce je bronzová figura partyzána, byla odlita v roce 1947, jejím autorem byl sochař Vincenc Makovský. Již několikrát památník ve své minulosti prošel rekonstrukcemi. Ta poslední začala letos v dubnu. Celkové náklady se měly vyšplhat na 1 356 930 korun, z toho dotace měla činit 851 489 korun.

Podle zlínské radnice špatný stav pomníku v parku Komenského zapříčinili v průběhu let jak vandalové, tak osoby, které vstupovaly na zákryt ostatkové části válečného hrobu.

Jak uvedl před rekonstrukcí vedoucí odboru realizace investičních akcí Leopold Bednařík, míra poškození památníku si vyžádá komplexní opravu stavebně-technického charakteru včetně restaurátorských prací.

„Pracovníci prvně odstraní svrchní vrstvy horní plochy pomníku, opraví případné defekty železobetonového stropu a obnoví hydroizolaci. Poté položí novou dlažbu shodnou se stávající. Bude třeba zhotovit i novou vázu na věčný oheň podle původního designu. O obnovu sochy partyzána a kamenných pamětních bloků se pak postarají restaurátoři, soše navíc doplní chybějící sumku,“ popsal práce, které je nutno provést na obnově pomníku,“ uvedl před rekonstrukcí v dubnu Leopold Bednařík.

Co se týká ostatků padlých, podle magistrátu jsou kryty železobetonovou deskou, takže nebudou nijak přístupné.