„Žádali jsme o sedmdesát milionů korun. Bohužel žádosti nebylo vyhověno. Je to složitější systém," prozradil starosta Drnovic Tomáš Zicha.

Vzápětí dodává, že o dotaci budou žádat opět příští rok. Problém spočívá i v tom, že celé památkové území není pouze obce, ale i Zlínského kraje, farnosti a jiných obcí. Ale je možné, že by se památník rekonstruoval i postupně.

„Rádi bychom opravili stávající muzeum. V další budově, která je ve vlastnictví Zlínského kraje, chceme zřídit zázemí pro areál. V plánu tam jsou nějaké kanceláře, archiv či místnosti potřebné k provozu muzea," informoval Zlínský deník už dříve Tomáš Zicha.

Nevylučuje ani nové expozice či rekonstrukci nemovitostí.

DENISA SPURNÁ