„Tento režim bude platit do konce dubna. Pokud by byl ale zájem veřejnosti vyšší, než očekáváme, zvážíme rozšíření počtu dnů, kdy by bylo možné památník navštívit,“ sdělil náměstek primátora Miroslav Adámek, do jehož kompetencí patří kultura.

Vstupné bude v uvedeném období takřka symbolické. Základní je ve výši 40 korun, snížené bude stát polovinu. Mimo otevírací dny je možné si prohlídku pro skupiny či jednotlivce předem objednat, je však nutné počítat s padesátiprocentním příplatkem.

Vstupenky bude možné zakoupit v infopointu, který se nachází v nedaleké budově gymnázia.

Koncem dubna bude objekt na dva týdny uzavřen.

„A to proto, aby mohla být položena litá dlažba na ploše u zadního vchodu do památníku a mohly proběhnout drobné opravy,“ vysvětila Jana Válková, vedoucí Památníku Tomáše Bati. O časové výluce bude veřejnost v předstihu informována.

V památníku bude také instalována replika letadla Junkers F13, v němž zahynul Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria. V současné sobě probíhá jeho výroba.

Stroj bude postaven v měřítku 1:1, oproti originálu bude replika jiná pouze v tom, že nebude mít motor a interiér pro pasažéry. V objektu se objeví do 1. května, na tento den je naplánováno slavnostní otevření Památníku Tomáše Bati. Od tohoto data bude rozšířena provozní doba a dojde také ke změně výše vstupného.

Náklady na obnovu Památníku Tomáše Bati přesáhly částku 50 milionů korun. Hned 32 milionů korun město získalo ve formě dotace z Ministerstva kultury. Přispěly také firmy a veřejnost, prostřednictvím sbírky nazvané Zlíňané sobě zaslaly cca 600 tisíc korun.

„Kolaudace památníku se uskutečnila 13. prosince minulého roku,“ doplnila Eva Husáková, vedoucí odboru kultury a památkové péče magistrátu.