Patřil k několika málo mužům, kteří se z legií vrátili. Slavnostního odhalení památníku se tak zúčastnil i jeho syn, jmenovec svého otce Pavel Šťastný. Je tak posledním žijícím potomkem jasenských legionářů.

„Tímto slavnostním aktem Jasenná konečně splatila duh legionářům,“ uvedl devětaosmdesátiletý potomek.

Jeho otec byl legionářem v Rusku.

„Probojovali se ze Sibiře k Vladivostoku a prezident T.G.Masaryk tam pro ně poslal lodě,“ vyprávěl Pavel Šťastný. Po třech letech se tak jeho otec vrátil domů.

„Jsem šťastný, že to dokázal. No, jinak bych nebyl na světě,“ smál se.

„Na tento okamžik si musela obec Jasenná počkat více než sto let,“ uvedla starostka obce Dana Daňová.

„Všichni muži uvedení na desce památníku byli odtrženi od svých rodin a vystaveni nepředstavitelným krutostem,“ připomněla.

Mezi legionáře vstoupilo 17 jasenských mužů, z toho osm vstoupilo do legií v Rusku, šest v Itálii a tři ve Francii.

„Díky pomoci archivu na Klečůvce jsme dohledali jména 13 padlých jasenských mužů v 1. světové válce,“ přiblížila.

Jasenná tak podle starostky tímto aktem smazala historicky velký dluh, který k těmto mužům měla.

Podle poslankyně Aleny Gajdůškové byli legionáři muži, kteří vynikli velkou statečností.

„Postavili se na správnou stranu a bojovali za nás,“ dodala.

Připomněla také, že minulé století bylo stoletím válek a málokdo z nás už ví, co to válka je.

„Není samozřejmostí, že žijeme v míru. Važme si toho,“ uzavřela.

Památník stál 410 tisíc korun a navrhl jej Ateliér König ze Starého Města. Realizaci provedla společnost Arborea Březová, kamenické práce pak Kamenictví Světlík ze Zádveřic. Odhalení se zúčastnili zástupci a občané z partnerské obce Sučany i jednotka Československé obce legionářské z Valašského Meziříčí. Památník byl zahalen do zemské vlajky, která byla v nedávné době použita při odhalení opraveného památníku ve Zborově. „Je to symbolické a za tuto možnost děkujeme Československé obci legionářské, s níž má Obec Jasenná uzavřeno Memorandum o spolupráci,“ uvedla starostka obce Dana Daňová. Po odhalení se v Restauraci Na Dvojce konala beseda k legionářské tématice doprovázená jasenskými harmonikáři, kteří nastudovali písně z doby Velké války.

„Památník vznikl jako připomenutí svobodomyslnosti, národního uvědomění a neskutečné statečnosti jasenských mužů, kteří byli povoláni do války Za Císaře Pána,“ sdělila starostka Dana Daňová. První myšlenky odhalit v Jasenné památník legionářům a padlým v 1. světové válce zaznamenala jasenská kronika v roce 1928, tedy v roce 10. výročí vzniku Československa. V obci proběhla sbírka a sešlo se 100 000 korun. „Bohužel se pak naši předci nedokázali dohodnout, kde památník postavit, a tak namísto pietního místa byla později ze sbírky postavena radnice. Na dlouhé roky pak bylo od myšlenky přihlásit se k legionářské tématice i díky společenskému klimatu upuštěno. Teprve až na začátku nového milénia se v Jasenné znovu začalo o památníku legionářům mluvit. Legionáři se rekrutovali především z válečných zajatců, kdy namísto zajetí vstupovali do legií na ruské, francouzské či italské frontě a doplňovali tak již existující útvary legií v těchto zemích. „To byl i příběh většiny jasenských legionářů,“ připomněla. Než aby vedli nesmyslný boj za zkostnatělou monarchii, pak raději bojovali v legiích za myšlenky samostatného státu, které v té době byly zformulovány T.G.Masarykem a R. Štefánikem. „Říká se, že kdyby nebylo československých legionářů, nebylo by samostatného Československa a také Československé armády. My jsme v obci chtěli, aby tímto památníkem byla připomenuta právě tato skutečnost,“ uzavřela starostka.