„Památník v Lidicích patří k nejvýznamnějším v republice, proto jsme se rozhodli ho kontaktovat a požádat o spolupráci a pomoc při dalším chodu kulturního památníku a osady Ploština. Rádi bychom totiž využili jejich rad a dlouholetých zkušeností s udržováním lidického areálu,“ zdůvodnil starosta obce Drnovice Tomáš Zicha.

V této chvíli se tak připravuje mezi Ploštinou a Památníkem Lidice uzavření dohody, která by přesněji vymezila, jak tato historická místa budou spolupracovat. Podle Zichy jsou v plánu například výměny putovních expozicí muzeí, pomoc při prezentaci Ploštiny na státní a evropské úrovni či pomoc při naplnění kulturního a vzdělávacího programu, který se na Ploštině plánuje.

K podpisu memoranda by mohlo dojít v první polovině příštího roku, už teď ale pracovníci lidického areálu přemýšlejí, jak k Ploštině přilákat větší pozornost.

„Prvním konkrétním krokem, kterým chceme zviditelnit Ploštinu, je projekt Oběti a hrdinové. Ten je zaměřen na české základní a střední školy. Jeho prostřednictvím chceme upozornit na místa s podobným osudem, jako měly Lidice, Ležáky, Javoříčko a další. Školy v regionu Ploštiny tak budou mít možnost zdokumentovat události Ploštiny, které následně zveřejníme na stránkách projektu,“ popsala už jeden z konkrétních připravovaných plánů pedagogická pracovnice Památníku Lidice Naděžda Rezková Přibylová.

Na tuto aktivitu by pak měl navázat dvoudenní seminář pro pedagogy s názvem Nebyly jen Lidice.

„Jeho součástí bude návštěva Ploštiny, kde budou učitelé přímo na místě seznámeni s pohnutou historií Ploštiny. Seminář je na Ploštině naplánován na září příštího roku,“ dodala Přibylová z památníku Lidice.

Hana Trčková