„Protože neslyší a obtížně komunikuje s okolím, prožívá již pan Chybík asi trochu jinou kvalitu života, která je schována v něm, v jeho mysli. Přesto si myslím, že si uvědomuje svůj život i život kolem sebe. To je i pro nás ostatní výzvou k tomu, abychom si uvědomovali, že život v každém způsobu má určitě smysl,“ řekl po setkání Kašný. Dodal, že podle jeho názoru pan Chybík dokáže s okolím velmi výrazně komunikovat svýma očima.

Současně náměstek Kašný uvedl, že si se seniory vždy rád povídá.

„Mají bohaté životní zkušenosti, spoustu věcí prožili, spoustu věcí si pamatují. Tentokrát to však nebylo možné, což je to škoda, protože z moudrosti našich předků se můžeme hodně naučit,“ zdůraznil.

Pan Chybík se narodil 25. července 1909. Pochází z chudé rodiny z pěti dětí. Žil v Jalubí na Uherskohradišťsku. Přestože se vyučil cukrářem, většinu života pracoval jako pošťák. Svého cukrářského umění využíval jen o Vánocích, kdy rodině pekl vánoční cukroví.

Do domova pro seniory nastoupil v roce 1987 i se svou manželkou, která však po dvou letech zemřela.

Celý život aktivně cvičil, byl členem Sokolu. Cvičení bylo jeho obrovským koníčkem. Pokud mu to zdraví dovolovalo, cvičil denně i v domově. Rád četl a luštil křížovky.