„Důvodem je zahájení prací na výstavbě parkovacího domu,“ sdělila mluvčí Baťovy nemocnice Karla Havlíková. Jejich ukončení je plánováno na 30. listopadu roku 2010.

Omezení v důsledku stavby se dotkne také chodců. „Kvůli výkopovým pracím pro přeložky inženýrských sítí přímo před vstupem do budovy ředitelství bude od 25. ledna na čtrnáct dnů uzavřen vstup do této budovy z jižní strany,“ vysvětlila Havlíková. Od 10. února bude pro pěší zřízen provizorní chodník vedoucí od vozovky na Havlíčkově nábřeží do budovy ředitelství z jižní strany. „K lepší orientaci zaměstnanců, návštěvníků a pacientů budou v okolí stavby rozmístěny potřebné informační tabulky,“ doplnila mluvčí.

Investorem stavby parkovacího domu za 62,5 milionu korun s kapacitou 220 míst je Zlínský kraj. „Zhotovitelem je firma Pozimos,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Pšikal.