Pracoviště, které zahájilo svou činnost od prvního ledna letošního roku, pomáhá univerzitě ifirmám zavádět výsledky výzkumu a vývoje do praxe.

„Ke zpracování už jsme obdrželi čtyři přihlášky patentů od zaměstnanců naší univerzity, tři žádosti ovyřízení ochranné známky pro firmy a také čtyři žádosti ozpracování technického řešení pro firmy, které vyústí do přihlášky buď patentu, nebo užitného vzoru,“ přiblížila ředitelka Univerzitního institutu Jindřiška Ondráčková.

Centrum dále nabízí také přímé zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a dalšími institucemi.