V roce 2020 bude zahájena výstavba druhé etapy. Otrokovická radnice bude část finančních prostředků čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Letos je naplánována stezka pro pěší a cyklisty podél ulice Obchodní, ulice Jiráskova a spojovací úsek směrem k restauraci Sýpka. Součástí stavby bude i úprava veřejného osvětlení,“ uvedla Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Dodala, že druhá etapa povede středem sídliště od ulice Jiráskova po ulici Svobodova k parkovišti u Billy a od ulice Jiráskova po Nábřeží k cyklostezce Otrokovice – Zlín.

Uzavřené cesty a chodníky

Aktuálně probíhají přípravné práce.

„Chodníky budou v místě stavby uzavřeny. Chodci budou ke vstupu do dotčených bytových domů využívat obchozí trasy a zadní vchody. V místě, kde se řešená cyklostezka kříží s cestou, nejprve v ulici Obchodní a koncem prázdninv ulici Jiráskova, bude silnice dočasně zcela uzavřena. Kvůli tomu jsou navrženy objízdné trasy po ulici Svobodova a ulici Obchodní. Pokud to bude možné, stavaři podle okolností termín zkrátí. Prosíme občany o shovívavost při dočasném nepohodlí,“ řekla Alena Lacigová.

Obě etapy výstavby stezky pro chodce a cyklisty budou stát přibližně 9,5 milionu korun. Stavba bude 85 % financována z dotací Evropské unie, zbylá částka je vyčleněna v rozpočtu města Otrokovice. (hed)