„Jmenovaní zastupitelé budou dá se říci patrony své lokality a jejich úkolem bude úzce spolupracovat s danými Komisemi místních částí i s občany. Jde o dlouhodobě vyzkoušený systém, na kterém chceme i v příštích letech stavět,“ prohlásil radní Miroslav Chalánek, do jehož kompetencí tato problematika patří.

Komise místních částí vznikly v roce 2008 a umožňují lidem více se zapojit do správy věcí veřejných. Význam místních částí pro radnici dokládá i fakt, že na investice v nich vyčleňuje každý rok částku 25 000 000 korun, a to nad rámec běžných provozních a investičních výdajů z rozpočtu města. 

Jaroslavice: Hynek Steska, Vojtěch Volf
Klečůvka: (není zřízena KMČ) Jana Bazelová
Kostelec: František Pilka, Jiří Sukop
Kudlov: Miroslav Adámek, Jaromír Schneider
Lhotka a Chlum: Kateřina Francová, Pavel Simkovič
Louky: Jana Bazelová, Milan Klajn
Lužkovice: Aleš Dufek, Miroslav Chalánek
Malenovice: Bedřich Landsfeld, Aleš Dufek
Mladcová: Jiří Jaroš, Jaromír Schneider
Prštné: Vojtěch Volf, Zuzana Fišerová
Příluky: Josef Novák, Miroslav Kašný
Salaš: Bedřich Landsfeld, Miroslav Chalánek
Štípa: Pavel Stojar, Michaela Blahová
U Majáku a Filmové ateliéry: Pavel Simkovič, Jiří Jaroš
Velíková: Michaela Blahová, Petr Michálek
(Členové ZMZ, kteří jsou uvedeni první v pořadí, jsou tzv. „hlavními patrony dané lokality.“)