Národní sportovní agentura (NSA) zastavila řízení o přidělení dotace na přelomu roku. Město se proto tehdy rozhodlo podat žalobu.

„Rozhodnutí o zastavení řízení nás velmi nemile překvapilo. Obzvláště za situace, kdy nás celou dobu nikdo z NSA nekontaktoval, a žádný problém, který bychom měli odstranit s námi nekonzultoval. Přitom u ostatních dotací je takový postup zcela běžný. Byli jsme přesvědčeni, že jsme žádnou podmínku neporušili. Na pozemky u sportovní haly, které jsou dle NSA problematické, máme stavební povolení a navíc jsme ani žádné dotační finance na úpravu těchto pozemků nepožadovali. Nesouhlasili jsme se stanoviskem NSA, proto jsme rozhodli se bránit soudní cestou,“ uvedl primátor Jiří Korec.

NSA připravuje kasační stížnost

V podané žalobě bylo město Zlín úspěšné.

„Soud se ztotožnil s argumentací, že je třeba žádost o dotaci vykládat dle jejího obsahu a smyslu dotace. Ze žádosti vyplývá, že na pozemky spolku se dotace nežádala a neměla na ně být ani použita, a že by tedy k užití dotace mimo rámec jejího účelu vůbec nedošlo,“ popsal mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Soud přiznal městu náhradu důvodně vynaložených nákladů soudního řízení, dále shledal žalobu důvodnou, proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil NSA k dalšímu řízení.

Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost, a to do dvou týdnů od doručení rozsudku.

„Národní sportovní agentura se s právními závěry městského soudu neztotožňuje. V současnosti připravujeme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,“ uvedl mluvčí NSA Jakub Večerka.

Zlín v tuto chvíli nemá dostatek peněz pro uskutečnění původně plánované celkové rekonstrukce.

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně
Rekonstrukce zimáku? Cena se šplhá až na 790 milionů. Co na to město a kraj?

„Chybným rozhodnutím NSA jsme se dostali do situace, kdy místo rekonstrukce zimního stadionu nás může hřát jen fakt, že chyba nebyla na naší straně. NSA aktuálně nemá alokaci na poskytnutí 300 milionů korun v tomto dotačním titulu a navíc se dá očekávat, že nová soutěž by přinesla cenu o zhruba 25 % vyšší, než byla původně vysoutěžena,“ doplnil Korec.