Na špatnou péči v některých neregistrovaných zařízeních, včetně luhačovického, upozorňovala ombudsmanka Šabatová už loni. Domovy měly nedostatky odstranit, anebo s poskytováním sociálních služeb skončit.

„Způsob poskytování péče je nahodilý, intuitivní a laický, nikoliv standardizovaný, jak předpokládá zákon o sociálních službách společně se standardy kvality sociálních služeb," vytkla penzionu ochránkyně lidských práv.

Kritizovala údajné špatné zacházení s klienty, které mělo spočívat v nedostatečné prevenci podvýživy, rizikovém nakládání s léky a jejich podávání personálem bez předepsané zdravotní odbornosti, nezavedení mikčního režimu u klientů, kde je to žádoucí (inkontinentních klientů, pozn. red.), a v nedostatečné prevenci pádů. Lidé by tam podle ní neměli své blízké posílat.

Paní ombudsmanka lže, říká majitel

Nejen tato věta, ale i další výtky Anny Šabatové doslova zvedly ze židle majitele Penzionu Spokojené stáří v Luhačovicích Antonína Košíka společně s ředitelkou Marií Vybíralovou. „Paní ombudsmanka lže," ohradil se Antonín Košík.

Podobně reagovala i ředitelka. „Bylo nám velice líto, pod co se paní ombudsmanka podepsala. Zvláště proto, že v našem penzionu vůbec nebyla. Poslala za sebe jen pár mladých právníků," přiblížila ředitelka.

„Klidně ať se sem paní ombudsmanka přijede osobně podívat kdykoliv a v kteroukoliv dobu. Může se sama na vlastní oči přesvědčit, jak zařízení funguje a jak se naši klienti mají. Je její chybou, že tuto skutečnost nezná, protože za sebe na kontrolu poslala sice mladé a vzdělané lidi, těm ale chyběla empatie, životní náhled a zkušenosti s touto problematikou," doplnil ředitelku majitel.

Mluvčí ochránkyně práv Iva Hrazdílková ale oponovala tím, že skupina pěti lidí byla se vzděláním právním, speciální pedagogiky nebo všeobecná sestra z pracoviště hospicové péče. Všichni prý prošli řadou specializovaných školení a stáží a mají zkušenost z předchozích návštěv zařízení tohoto typu.

„Vzhledem k časovým možnostem paní ombudsmanky není možná její účast na každé návštěvě," vysvětlila absenci Anny Šabatové při kontrole v luhačovickém penzionu.

Přestože si vedení Penzionu Spokojené stáří v Luhačovicích trvá na svém, že většina výtek nebyla pravdivých, některé nakonec uznal. „Provedli jsme jejich nápravu a informovali o tom paní ombudsmanku," uvedla ředitelka penzionu Marie Vybíralová.

Provedené změny

Náprava se týkala především zavedení evidence poskytovaní služeb, také poskytováním fakultativních služeb zdarma. Je nově objednán dorozumívací systém pro klienty, kteří mají problém s telefonováním. Ten je zaveden na každém pokoji bytě klienta. Podle vedení penzionu byly také posílen personál zařízení.

„Je zajištěno 14 pečovatelek, 2 pracovnice na volnočasové aktivity klientů, 3 recepční, 3 kuchařky, 3 zdravotní sestry, které neprovádí lékařské úkony, ale osobně dohlíží na užívání léků," zní ze zprávy pro Annu Šabatovou.

Ta ale spokojená není. „Zařízení závěry ochránkyně nerozporovalo a sdělilo jí, že provedlo některé kroky ke zlepšení kvality péče, nicméně stále jde o jednání v rozporu se zákonem," uvedla za kancelář ochránce práv mluvčí Hrazdílková.

Dodala, že ochránkyně proto už v září loňského roku zařízení upozornila, že není s jeho vyjádřením spokojena, protože nereagovalo na nejzásadnější doporučení, a to registrovat se pro služby, které poskytují, a sdělila, že věc předává správním orgánům a zváží informování veřejnosti.

„Cílem systematických návštěv není postihovat nebo skandalizovat navštívená zařízení. Cílem je prevence špatného zacházení," vysvětlila mluvčí.

Deník zjišťoval přímo v Penzionu Spokojené stáří, jak se klienti zařízení mají. Většina z nich si prostředí, stravu a péči pochvalovala.

„Je to tady opravdu moc dobré, jsem tady spokojená a šťastná. Původně jsem tu byla na čtrnáct dní, po domluvě s rodinou jsem tady však zůstala. Už bych nechtěla žít jinde,"svěřila se jednadevadesátiletá Blanka Zatloukalová ze Zlína.

Tak jako ona byli spokojeni i další. Našli se však i takoví, kteří by uvítali více jídla, jako například paní Danielová, ale naproti tomu zde byli i takoví, kteří naopak přibrali na váze.

Zda více než padesátka seniorů v penzionu zůstane i do budoucna, je ale otázkou. Kromě zřejmě chystaného správního řízení totiž dostal penzion pokutu od Zlínského kraje 200 tisíc korun.

„Pokuta je neoprávněná a znamená nepochopení úředníků. Uzavřít penzion, to nemohu lidem lidem udělat. V každém případě nebude penzion uzavřen, bude dále pokračovat i přes obdrženou pokutu, proti které jsme se odvolali," slíbil majitel Antonín Košík.