Domnívají se, že pokud se situace v Krajské nemocnici T. Bati nezačne urgentně řešit, odborové organizace předpokládají vyhlášení stávkové pohotovosti.

Situace je podle odborů napjatá, neklid a napětí vyvolává i neuzavřená kolektivní smlouva, namísto které byl podle odborů vytvořen mzdový řád. Ten zatím v půlce ledna ani nebyl zveřejněn. Nesváry vznikají i nejednoznačným odměňováním sester, ani mzdová politika není podle nich zcela jasná. Zaměstnanci se ohrazují i proti kritériím pro tzv. Sick days (den volna, který lze čerpat kvůli nevolnosti). Podle jejich informací má být umožněno jeho čerpání až po vybrání veškeré dovolené.

Tržnice Pod kaštany v centru Zlína.
Bez elektřiny, bez WC. Dočkají se trhovci?„To popírá smysl tohoto benefitu,“ brání se. Odborové organizace také upozorňují Zlínský kraj coby zřizovatele nemocnic na nedostatky managementu nemocnice v oblasti řízení lidských zdrojů. Situace v KNTB je podle nich opravdu alarmující. „Čím dál častěji se mezi zaměstnanci skloňuje slovo stávka, jejímž důvodem není nic jiného než tristní stav v nemocnici současné,“ vysvětlily v dopise. Apelují proto na kraj „jako na osoby zodpovědné za chod zdravotnictví v našem kraji“, aby tuto situaci urgentně řešil.

„Plně podporujeme váš protest. Stojíme za vámi, myslíme si, že situace ve vaší nemocnici je odrazem především špatného vedení představenstva KNTB,“ vyjádřili podporu zaměstnancům Baťovy nemocnice kolegové z Kroměřížské nemocnice s tím, že nedocenění jejich náročné práce je naprosto trestuhodné. Domnívají se, že k zodpovědnosti by mělo být hnáno vedení KNTB.

ZODPOVĚDNOST MÁ PŘEDSTAVENSTVO

„Plnou zodpovědnost za řízení krajských nemocnic mají jejich představenstva,“ uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že má představenstvo jeho plnou důvěru. „Pisatelka pravděpodobně pracuje v jiné nemocnici,“ dodal s ironií.

Podle vedení Baťovy nemocnice došlo ke snížení počtu personálu pouze v kategorii všeobecných sester, porodních asistentek a dětských sester, a to prý systémovou změnou nastavenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. „Snažíme se personál dorovnat, a to v součtu všech sester,“ vysvětluje nemocnice a doplňuje, že v tuto chvíli není uzavřené žádné oddělení a výkonově nedošlo k žádnému poklesu. Z doložené tabulky je také podle vedení jednoznačně vidět mzdový nárůst u všech kategorií zaměstnanců.

Klisnička, která na své jméno stále čeká, se má čile v světu. Narodila se v pátek 18. ledna a již v  neděli se vydala s maminkou na svou první procházku do výběhu.
První hříbě roku je potomek slavných rodičůCo se týká kolektivního vyjednání, podle vedení bohužel ke shodě nedošlo a musí k němu dojít až v průběhu roku 2019. Podle vedení se ze čtyř odborů účastnily pouze dva a některé požadavky byly pro KNTB velmi vysoké. Mzdový řád je v tuto chvíli již zveřejněný. Jeho zveřejnění podle vedení nemocnice brzdila jednání, která si domluvily různé odborové organizace.

Benefit Sick days (SD) podle nemocnice nebyl čerpán za účelem nemoci, ale sloužil jako 2 dny dovolené navíc a zaměstnanci si na něj kladli nároky. Vrchním sestrám SD podle dřívějších pravidel prý komplikoval zajištění provozu.

Nemocnice také odmítá tvrzení, že dobrý hospodářský výsledek byl dosažen šetřením na zaměstnancích. „Naopak, rok 2018 znamenal ve srovnání s rokem 2017 také navýšení osobních nákladů zaměstnanců, a to o 14 %,“ vysvětlili.