Postarali se už o deset dětí

Manželé Baránkovi jsou přechodnými pěstouny a poskytli pomoc celkem deseti dětem. K jejich potřebám přistupují vždy individuálně a kreativně, nechybí originalita ani humor působící přímo terapeuticky. K tomu jim napomáhá prostředí polosamoty, kde žijí a které vnímají jako ideální místo k léčbě dětí s traumatem.

Ilustrační foto.
Zlínská záchranka bude mít novou sanitku pro převoz novorozenců

Místo důchodu se věnují vnukovi

Manželé Kyselicovi mají do poručnické péče svěřeného svého předčasně narozeného vnuka se závažnými zdravotními problémy a po určitou dobu zajišťovali i péči o svou dceru závislou na pomoci jiné osoby. Pro svého vnuka vytvářejí emočně silný a bezpečný domov a vzdali se zaslouženého poklidného užívání důchodu.

Pomáhají už 11 let

Od roku 2003 se manželé Matulovi věnovali dlouhodobé formě pěstounství a za tuto dobu poskytli zázemí celkem sedmi dětem. V roce 2021 přešli na formu přechodnou a aktuálně pečují o páté dítě. Daří se jim budovat přátelské vztahy jak s biologickou rodinou dětí, tak s novými pečujícími.

První nutrie jsou za katrem. Ve Zlíně začal odchyt přemnožených zvířat
První nutrie jsou za katrem. Ve Zlíně začal odchyt přemnožených zvířat

Starají se o dítě s mimořádnými potřebami

Manželé Vaškovi přijali do dlouhodobé pěstounské péče dítě, které potřebuje mimořádný individuální přístup. Ten se jim daří zajišťovat a díky tomu dochází k viditelnému posunu ve vývoji dítěte. Jsou otevřeni neformálnímu setkávání s jinými pěstouny v rámci aktivit doprovázející organizace.

„Oceněním chceme vyjádřit svoje velké poděkování a uznání všem pěstounům, co obětavě pečují o děti, které v životě neměly to štěstí vyrůstat u svých biologických rodičů. Díky péči pěstounů se tyto děti mohou cítit v bezpečí a mají příležitost růst a rozvíjet se v láskyplném prostředí, což je klíčové pro jejich budoucnost. Pěstounství má obrovský význam nejen pro ně, ale i pro celou naši společnost,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.