„Pod krajskou radu spadá třináct organizací, z nich podpisové akce zorganizovaly například Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, krajské Sdružení pro pomoc mentálně postiženým nebo Občanské sdružení Háčko v Brumově-Bylnici,“ informoval předseda Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje Roman Herink.

Uskutečnilo se několik akcí na různých místech. „Během jednodenního sběru v půlce července na Čepkově ve Zlíně jsme získali přes pět set podpisů. Další sběr byl v rámci dne dětí v Brumově-Bylnici,“ prozradil Herink. „Celkově jsme na Brumovsku získali asi sto podpisů. Přitom jen při dětském dnu jich bylo okolo padesáti,“ prohlásil člen Občanského sdružení Háčko Erik Fojtík.

Petice, kterou organizuje Evropské forum, musí obsahovat milion podpisů z celé Evropy. Pak se teprve může začít projednávat v Evropském Parlamentu. „Forum nám sdělilo, že za Českou republiku jich zatím mají jedenáct tisíc. My jsme si však stanovili získat jednadvacet tisíc,“ sdělil předseda Národní rady zdravotně postižených (NRZP) Václav Krása.

„Těch jedenáct tisíc mě překvapuje, je to málo. Za Zlínsko jich přitom odhaduji kolem tisícovky. V příštím týdnu tedy uskutečníme ještě jednu podpisovou akci,“ reagoval Herink.

Malou podporu má petice zejména v elektronické podobě. „Hlasovat lze přitom i na webových stránkách. Do půlky září se pak podpisy z celé republiky shromáždí do centra NRZP, oficiální termín odevzdání výsledků je pak koncem září,“ uvedl Herink.

Celá akce má vést k tomu, aby se sjednotila legislativa v rámci Evropské unie. A měla by se uplatňovat i v praxi a běžném životě hendikepovaného. „Například těžce zdravotně postižení mají průkaz ZTP nebo ZTP/P. Ten je opravňuje ke slevě třeba v dopravě. Tu ale nemůžou uplatnit, když nejezdí dopravní prostředky s bezbariérovým přístupem,“ objasnil Herink.

K petici se vyjádřil také zlínský europoslanec Tomáš Zatloukal. „Tento postup není neobvyklý. Zdravotně postižení patří k hlavním tématům, které se v Evropském Parlamentu probírají. A dobré je, že se lidé zajímají, co se v parlamentu děje,“ řekl.