Její iniciátoři společně se starosty z okolí Vrbětic se v minulém týdnu zúčastnili 12. schůze petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde veřejně projednali jednotlivé body petice za účasti zástupců Ministerstva vnitra, obrany a Českého báňského úřadu.

„Petiční výbor na základě toho vydal usnesení, ve kterém mimo jiné vzal na vědomí jak samotnou petici, tak následně požádal vládu, aby odškodnila obyvatele okolních obcí, kteří byli několikrát evakuováni, a náklady vymáhala po vinících," informoval poslanec za Zlínský kraj Jaroslav Holík (hnutí Úsvit přímé demokracie).

Na základě toho se situací bude nadále zabývat sněmovna. Ta už jednala v tomto směru v prosinci, z časových důvodů ale bylo jednání přerušeno. „Situací se budeme zabývat opět 10. února od devatenácti hodin," podotkl Jaroslav Holík.

Tříhodinová schůze petičního výboru se podle Petry Navláčilové, jedné ze signatářek, obešla bez problémů. Z dotčené části regionu tam vyrazilo asi čtrnáct lidí. Dotazů položili celou řadu.

„Debata ukázala, že Policie ČR nikdy nezkoumala, co je obsahem jednotlivých beden, které jsou v areálu uskladněny. Plně důvěřovala subjektům, které si jednotlivé sklady pronajímaly. Ministerstvo obrany konstatovalo, že nájemci si nepřejí zveřejnit smluvní vztahy a také se snažilo vysvětlit, proč je určitá část pozemků ve vlastnictví společnosti Excalibur Army," konstatovala Petra Navláčilová.

Český báňský úřad prý také potvrdil, že ve schvalovacích dokumentech společnosti Bochemie není uvedena informace o tom, že recyklace raketového paliva bude probíhat v areálu, kde se skladují tisíce tun munice.

„Snažíme se vyvíjet snahu, aby co nejdříve byly muniční sklady prázdné, a chceme vědět, jak to bude vypadat s firmou Bochemie. Opravdu musíme věřit v lepší zítřky," dodal Ladislav Obadal.

„Přestože jsme neobdrželi odpověď na celou řadu našich dotazů, jsme velmi rádi, že nám bylo umožněno jednotlivé body petice projednat na půdě Poslanecké sněmovny a pevně věříme, že tato naše občanská iniciativa přispěje k objasnění všech skutečností týkajících se vrbětického areálu. Budeme i nadále pečlivé sledovat jednání ústavních činitelů v této kauze," uvedl Rostislav Kašša, rovněž iniciátor výše zmíněné petice.