Profesor Sáha byl oceněn za dlouholetý přínos v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání. Jeho práce měla zásadní vliv nejen na rozvoj Zlínského kraje, ale také na celou českou vědeckou a akademickou komunitu.

Pavel Švejda, generální sekretář Asociace inovačního podnikání, zdůraznil třicetiletou spolupráci s profesorem Sáhou.

„Po celou dobu prosazuje vysoce náročné přístupy k přípravě, realizaci a hodnocení jednotlivých projektů, činností a aktivit. Je aktivním nositelem odkazu Tomáše Bati, ocenění osobnost projektu Vizionáři 2023 mu plně náleží,“ uvedl Švejda, který ocenění Petru Sáhovi předával.

Za projektem Vizionáři stojí sdružení CzechInno, které v průběhu večera vyhlásilo rovněž nejpřínosnější české inovace uplynulého období.

Zlínský kraj. Ilustrační foto
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2024: Do investic půjde rekordní suma

Více než stovka nominovaných inovativních českých firem a organizací se utkala ve třináctém ročníku této soutěže, která si klade za cíl každoročně vyhledávat, hodnotit a oceňovat inovační počiny s nejvýznamnějším technologickým, ekonomickým a sociálním přínosem nebo jejich kombinací. Porota udělila šest čestných uznání, pět titulů Vizionář 2023 a ocenila dlouhodobý přínos dvou Osobností projektu Vizionáři 2023 včetně Petra Sáhy.

Petr Sáha je zakladatelem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v jejímž čele stál jako rektor ve čtyřech funkčních obdobích. V současné době působí na univerzitě jako ředitel Univerzitního institutu. Odborně vede výzkumný směr Energetické a kompozitní materiály. Profesně se věnuje energetickým materiálům, polymerním procesům a medicínským polymerům. V současné době se zabývá výzkumem energetických materiálů z obnovitelných zdrojů, jeho tým se věnuje zejména přípravě komponent do baterií a superkondenzátorů z obnovitelných zdrojů, které v budoucnu nahradí kritické suroviny.

Studoval na Fakultě technologické, Vysokého učení technického v Brně, kde také odborně působil. Více než deset let pracoval na Chalmers University of Technology ve Švédsku. Působil také jako předseda České konference rektorů.

Na mezinárodní scéně působí jako profesor na řadě univerzit (East China University of Science and Technology, Clemson University v USA, Ton Duc Thang University ve Vietnamu a University of Palermo v Italii). V letech 2005 až 2007 byl prezidentem Polymer Processing Society se sídlem v USA, kde se věnoval zejména rozvoji polymerních věd v rozvojovém světě. Stál u založení Baťa centra ve Vietnamu, které podporuje spolupráci mezi vietnamskými institucemi a českými i evropskými univerzitami. Je autorem a spoluautorem více než 400 odborných publikací a původcem nebo spolupůvodcem několika desítek patentů, užitných vzorů, prototypů a průmyslových vzorů.