„Vyměnili celý software, ten nový je podstatně lepší. Přijali také taková opatření, aby cvičné poplachy trénovali jen na svém vnitřním okruhu v rámci firmy,“ informoval Vladimír Hanák, který má na zlínské radnici na starosti právě varovný a informační systém.

Vegacom, a také společnost ZLD, která pro ni zajišťuje software, se v dopisu, který přišel počátkem měsíce na magistrát, omluvila obyvatelům krajského města. „Ještě v červenci se koná zkušební provoz, spočívající například v nastavení hlasitosti. Ani u toho by ale neměl být planý poplach spuštěn,“ dodal Hanák.