„Město nechalo vypracovat odborný posudek na zhodnocení provozní bezpečnosti aleje platanů javorolistých na ulici Dr. Veselého. Součástí bylo vizuální hodnocení stavu všech stromů. U tří vybraných jedinců byly provedeny tahové zkoušky. Byla zjištěna nízká odolnost proti vyvrácení,“ uvedl vedoucí odboru majetku luhačovické radnice Jiří Šůstek. Dodal, že se na tom podílí horší stanovištní podmínky, mezi které zřejmě patří i používání posypových solí.

Znalec doporučil kompletní odstranění těchto až dvacetimetrových platanů a jejich náhradu novou výsadbou. „Půjde o postupnou a dlouhodobou záležitost,“ poznamenal Šůstek s tím, že to bude až mimo vegetační období.