Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. V posledních letech tu vzniklo několik přístavů a přístavišť.

„Podél zlínské části kanálu pak vede dálková cyklostezka, funguje zde řada gastronomických zařízení. Společně s partnery samozřejmě plánujeme významné investice i do budoucna. Například chceme splavnost kanálu prodloužit na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Prvomájový průvod ve Zlíně, 1. 5. 2023
VIDEO: Prvomájový průvod špacíroval Zlínem

Baťův kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny a je dlouhý 52 kilometrů. Dnes je vyhledávaným turistickým cílem a jeho obliba neustále roste. Každoročně od května do září je využíván pro skupinové plavby na velkých výletních lodích, doplněné o poznávací a gastronomické programy.

V řadě přístavů si lze také vypůjčit menší loď a zvolit si svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Plavbu je možné spojit s cyklistikou. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. V současnosti je Baťův kanál splavný od Otrokovic k Rohatci.

Od příští roku společně

Od 1. ledna 2024 chtějí kraje společně převzít práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, a to od jejího stávajícího zakladatele, kterým je Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu.

Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, jihomoravské i zlínské, se podílejí dobrovolné svazky obcí podél této vodní cesty i obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která má na starosti marketing a cestovní ruch.

Odemykání řeky Moravy v Otrokovicích
Otrokovičtí odemkli Moravu a šli slavit na májovou pouť. Podívejte se

„Vstup obou krajů do společnosti Baťův kanál nám umožní přímo se podílet na rozhodnutí o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budeme řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty. Baťův kanál tak bude platformou pro širokou spolupráci všech partnerů,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš s tím, že i nadále budou mít v rozvoji vodní cesty významné slovo obce a zapojeni budou i podnikatelé.