„Kachna byla nárazem odmrštěna na trávu mimo vozovku, kde uhynula. Na místě po ní zůstalo ale 9 malých káčat, jejichž osud nebyl lhostejný zaměstnancům blízké restaurace. Ti je umístili do krabice a o události vyrozuměli Městskou policii Zlín,“ uvedl za kolegy zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík. Podle něj přivolaní strážníci od nich mláďata převzali a převezli je do útulku pro zvířata v nouzi.

Kachna divoká se vyskytuje na celém území Eurasie a Severní Ameriky. Obývá nižší polohy, jejím biotopem jsou tekoucí i stojaté vody, ústí řek i mořská pobřeží. Lze jí nalézt i v městských prostředích, na které se dokázala výborně přizpůsobit.

Ve Zlíně se tak s nimi lze setkat nejen podél toku řeky Dřevnice a jejich přítoků, ale mnohdy i v centru města. Nejen motoristé by proto měli s touto možností počítat a pokud možno dbát potřebné opatrnosti.