Pošta ustupuje z požadavků, je prý ochotná spolupracovat i přistoupit na kompromisy

Ta se však na minulotýdením jednání, kterého se dále účastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, nechala zastoupit podřízenými. Na setkání však bylo dosaženo prvních vstřícných kroků ze strany pošty. „Česká pošta začala přistupovat na určité kompromisy a slevovat ze svých požadavků,“ konstatoval předseda SMS ČR Josef Bartoněk.

Vytipované obce tak budou zástupci státního podniku informovat o zamýšlené změně způsobu poštovní obsluhy minimálně půl roku dopředu. Starostové dostanou zároveň s návrhem smlouvy i přehled o ekonomickém fungování pobočky a její vytíženosti. Mohou se tak rozhodnout, zda by bylo pro obec přijatelné převzít fungování pobočky na svá bedra. Přestože první pozitivní signál v této záležitosti vnímá starosta Březnice, která měla spolu se Lhotou a Rackovou být v první vlně rušení poštovních středisek na Zlínsku, jako potěšitelný, neskrývá zároveň značnou dávku skepse.

„Obava ze zrušení zde stále je. Pokud se pošta rozhodne, že pobočky provozovat nebude, tak to podle mne i udělá. Navíc podmínky smluv, které chce nabídnout, asi změní těžko a pro nás jsou zkrátka v této podobě nepřijatelné. Mrzí mne, že tento státní podnik chce přenést odpovědnost a náklady na malé obce,“ popsal svůj úhel pohledu starosta Březnice Josef Hutěčka. Dodal, že je rád, že v problémech nezůstaly obce samy, ale že našly oporu ve Sdružení místních samospráv a dalších organizacích.

Přes předchozí příslib zveřejnění důležitých informací o optimalizaci pobočkové sítě pošta opět mlčela a zástupci protistrany se tedy obrátili na Ministerstvo vnitra ČR jako zakladatele ČP. Chtějí po něm, aby se zasadilo o zveřejnění podrobností včetně uvedení míst, kde má dojít ke změnám či novému zřízení služeb tohoto státního podniku. Zatím byl zmíněn pouze číselný údaj. „Hovořilo se o sedmnácti stech pobočkách,“ upřesnil Josef Bartoněk.

Starostové počkají na nové vedení České pošty

Vzhledem k tomu, že v dohledné době má dojít k výměně v čele ČP, zástupci sdružení chtějí vyčkat s další schůzkou na nástup nového ředitele. Za čtrnáct dní je čeká i jednání na ministerstvu pro místní rozvoj. Rozsáhlý projekt změny pobočkové sítě byl včera podpořen memorandem mezi Českou poštou a Svazem měst a obcí (SMO) ČR. V něm obě strany deklarují zájem na pokračování tohoto projektu za podmínek uvedených v Dohodě o partnerství. Tu uzavřely před dvěma lety a SMO ČR zaručuje pravidelné informace o připravovaných změnách.

„Přestavba naší pobočkové sítě musí odpovídat dnešní osídlenosti regionů a skutečným potřebám našich zákazníků. Protože jsem přesvědčený, že pozitivní výsledek je především o komunikaci se samosprávami, je naše partnerství se Svazem měst a obcí velmi cenné. Oběma nám totiž jde o férové nastavení poštovní sítě po celé republice. Dnešní memorandum je toho dokladem,“ uvedl ve čtvrtek vrchní ředitel pro provoz a logistiku České pošty Petr Zatloukal.Věřit v pravdivost tvrzení by chtěla starostka Lhoty na Zlínsku. „Snad se tedy už věci pohnou konečně správným směrem,“ vyjádřila naději Jana Kadlečíková.