Takový byl aslespoň scénář taktického cvičení hasičů. Naštěstí se žádná havárie nestala a řeka Morava i přístaviště tak v klidu mohou dál čekat na své první letní návštěvníky.

„Cílem cvičení bylo prověřit a secvičit zvládání úniku nebezpečné látky na vodní hladinu. Dnes to byla látka ropného charakteru," uvedl velitel hasičské stanice Otrokovice René Sadil .

„V první řadě jsme po průzkumu museli zamezit šíření této látky dál po hladině. Proto jsme a natáhli nornou stěnu. Poté jsme museli použít olejový separátor. S jeho pomocí jsme nasávali ropou znečištěnou vodu," prozradil Sadil. V olejovém separátoru se voda vyčistí a poté se vylévá zpátky do řeky. Nežádoucí část zůstane v zařízení.

Taktické cvičení hasičů ve Spytihněvském přístavu trvalo zhruba hodinu a půl. Pokud by se nejednalo o trénink zásahu, měli by hasiči likvidací takto nebezpečné látky z vodní hladiny strávit kratší čas. I tak hasiči své taktické cvičení zvládli na jedničku.

Aby ne, vždyť celý zásah probíhal pod bedlivým dozorem malých pozorovatelů z mateřské školky ve Spytihněvi.

„Mně se tady nejvíc líbí ten plotek," ukázala malá Nelinka na části norné stěny na břehu Moravy. „A ještě tady ty auta," přidala holčička. Dětem se cvičení hasičů očividně líbilo. Vždyť ještě v úterý ráno byly také na návštěvě u dobrovolných hasičů v jejich spytihněvské stanici.

„Hasili jsme tam z hadice. Bylo to dobré a nám se to moc líbilo," byly jejich reakce na ranní dobrodružství. „My budeme hasiči a budeme všechny zachraňovat," slíbili caparti a možná i budoucí profesionální hasiči.

„Se spytihněvskými hasiči spolupracuje naše škola již dlouhodobě. V rámci měsíce bezpečnosti chodíváme každý rok k hasičům na návštěvu," prozradila učitelka a vedoucí mateřské školky ve Spytihněvi Jitka Řehořková.

„Děti jim v rámci dne požárníků kreslily v soutěži obrázky, za ty pak od nich dostaly diplom. Na to jsou naše děti velmi pyšné a mají z něj radost," podotkla učitelka mateřinky. Děti u hasičů občas i zkouší hasicí techniku.

„Letošní rok je významnější, protože v červnu při příležitosti výročí spytihněvských hasičů máme s nimi domluven společný den. Děti budou plnit různé úkoly, budou hasit nebo zachraňovat zraněného," prozradila Jitka Řehořková.

Jak také dále uvedla, vzájemná spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a mateřskou školkou ve Spytihněvi je na velmi dobré úrovni.

„Do budoucna bychom tyto vztahy určitě chtěli udržovat, vždyť mnoho rodičů našich dětí jsou také hasiči. Myslím si že tato tradice u některých dětí bude pokračovat," usmála se na své malé svěřence učitelka.