Celkem plánujeme vznik osmnácti parkovacích míst, z nichž dvě budou vyhrazena pro invalidy. Ta se budou nacházet nejblíže stávajícím toaletám. „U těch projektujeme rekonstrukci interiérů pro budoucí přestavbu,“ upozornil starosta města Tomáš Chmela.

Oslava 6 ti měsíců slůněte afrického v ZOO Lešná ve Zlíně.
VIDEO: Sameček slona afrického oslavil 6 měsíců a dostal krásné jméno

Podloží nového parkoviště budou tvořit sanační vrstvy, které tam budou plnit dvojí funkci, a to sběrné plošné drenáže, a funkci sanační zvyšující tuhost zemní pláně. Nový dlážděný kryt vozovky i jeho podloží z nestmelených vrstev drceného kameniva by měly splňovat vysoký stupeň úrovně vsaku. Pod sanační vrstvou jsou již zapuštěna hluboká páteřová drenážní žebra a vsakovací objekty odvádějící srážkovou vodu do propustného podloží.

„Tato unikátní technologie bude ve Slavičíně a v celém regionu vyzkoušena vůbec poprvé,“ doplnil starosta.

Vstup do budovy 31 v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které se nachází novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělení, je nově zrekonstruován.
Porodnice Baťovky se může pochlubit novým elegantním vstupem

Dlouhé roky rostl v přední části prostoru javor. Ten musel být odstraněn, protože by zřejmě nepřežil obkopání. „Přímo v místě, kde rostl, však bude zachován ostrůvek, do kterého vysadíme strom nový,“ ujistil Tomáš Chmela.

Celá akce je spolufinancována z evropského Operačního programu Životní prostředí. Z celkových nákladů projektu 3,1 milionů korun bez DPH EU přispěje zhruba 70 %. Jedná se o další počin pro lepší životní prostředí ve Slavičíně.

„Pokud se celá technologie osvědčí, naplánujeme její další využití. Již nyní je v přípravě záměr obnovy velkého a neutěšeného parkoviště v areálu charity,“ uzavřel slavičínský starosta.