Do jakých tiskopisů by měl důchodce před začátkem podnikání nahlédnout?

Pro začínajícího podnikatele - starobního důchodce - platí stejné podmínky jako pro ostatní podnikatelské subjekty ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

Pokud důchodce podniká, nepřijde o svůj důchod? Nekrátí se mu?

Na výši vypláceného starobního důchodu nemají tyto příjmy žádný vliv.

Musí podnikající důchodce platit sociální a zdravotní pojištění?

V prvním roce podnikání není povinen podnikající starobní důchodce hradit zdravotní ani sociální pojištění. V následujících letech tuto povinnost má.

V jakých oborech zlínští důchodci nejčastěji podnikají?

Evidujeme relativně velký počet přiznání s příjmy ze zemědělské výroby a z pronájmů nemovitostí vrácených v restituci.

Martin Lavay