„Radnice nás chce vystrnadit a něco skrývá,“ říkají zase obchodníci, kteří tam provozují své obchůdky.

Současný stav je takový, že byla ze stolu smetena i poslední smlouva, která měla zaručit dohodu mezi vlastníky obchůdků a magistrátem, a umožnit tak kompletní opravu frekventovaného a nevzhledného podchodu. Opravena tak bude pouze jeho část.

Obchodníci zlínskou radnici obviňují například z toho, že je chtěla z podchodu vystrnadit.

„Po dlouhých jednáních jsme se dohodli, že budeme obchody po opravě vlastnit a na oplátku uhradíme polovinu svých ušlých provozních nákladů. Místo šesti milionů by nám tak město dalo tři,“ zmínil dohodu podnikatel Božek Záhorovský, který si prý už oddechl, že se podchod kompletně zrekonstruuje.

„Svolili jsme i ke změně rozměrů místností, kterou jsme nejprve odmítali. Přesto, že chceme obětovat peníze i několik měsíců bez živobytí, tak se to nepovedlo. Město tu smlouvu zamítlo. Že jsme nepodpořili celkovou rekonstrukci podchodu? To je hloupost. My jej hezčí chceme, proto jsme se snažili najít společnou řeč, což se ale evidentně nepovedlo,“ rozohnil se také Ladislav Sára, majitel dalšího obchodu.

Zlínská radnice na podobná nařčení kontruje tím, že při jednáních nebylo na podnikatelích znát, že by s rekonstrukcí souhlasili.

„Při jednáních v přítomnosti primátora Adámka, náměstků Kadeřábka, Dufka, Landsfelda a úředníků prohlásili, že na rekonstrukci podchodu zájem nemají. Z jejich pohledu by prý bylo ideální, aby se s jejich částí podchodu nedělalo nic, že jim současný stav vyhovuje,“ reagoval mluvčí města Zdeněk Dvořák.

Na tom, že poslední dohoda zkrachovala, nesou podle mluvčího magistrátu vinu podnikatelé.

„V navrženém znění byla pro město nevýhodná a obsahovala řadu rizik. Měli jsme velký zájem se s podnikateli z podchodu dohodnout, ale jejich požadavky, které se až do konce jednání měnily, byly nakonec neakceptovatelné,“ pokrčil rameny mluvčí.

Zmínil, že v závěrečném návrhu dohody podnikatelé požadovali například ochranné roletové mříže, příčky vyztužené ocelí, zvětšení nebytových prostor oproti zpracovanému půdorysu, nová rozmístění osvětlení či umyvadla s teplou a studenou vodou.

A na to už město, v součtu s kompenzací za přerušení podnikání, náklady při přebudování a modernizací, nehodlalo přistoupit.

„Tyto nově zrekonstruované prostory nájemci zároveň požadovali bezúplatně převést do svého vlastnictví až do roku 2042. Pokud by město uzavřelo návrh smlouvy v jejím posledním znění, vystavilo by se riziku mnoha sankcí a kompenzací,“ dodal Dvořák.

Podnikatelé v čele s Pavlou Kadlčkovou ale tvrdí, že vše bylo ústně předem dohodnuto.

„Všechny tyto věci byly ve smlouvě. Sankce jsou jako pojistka na obou stranách. Připadá mi to, jako by se už předem na radnici rozhodli, že to prostě nepodepíší, a hráli jen divadlo, že smlouva vyhovuje. Jestli jsme je popudili tím, že jsme trvali na vlastnictví obchodů, to nevím. Ale pravděpodobně ano,“ dodala na obranu podnikatelů Kadlčková.

Navzdory zveřejnění názorů obou stran je více než jasné, že diskuse v podobném duchu budou pokračovat.