Aby se mohli odborníci postarat o potřebné, pomáhá jim Evropská unie i krajský úřad

„Jedná se například o osoby bez přístřeší. Mezi ně patří lidé bez střechy nad hlavou přespávající na ulici či v noclehárnách a obyvatele azylových domů,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Milan Plesar. Podle něj jsou těmto osobám přímo v prostředí, v němž žijí, nabízeny služby v podobě terénních programů, sociální rehabilitace, nízkoprahových denních center a azylových domů. „Mohou například využít i jejich hygienického zázemí nebo dostat teplou polévku,“ upřesnil.

Díky příspěvku kraje například využívá v současné době pětatřicet lidí služeb Azylového domu pro muže v Kroměříži.

„Jsou to lidé, kteří nemají kde bydlet, a nechtějí zůstávat na ulici. Peníze z projektu ale hradí i provoz našeho nízkoprahového denního centra, kam si mohou lidé přežívající bez střechy nad hlavou přijít vyprat, osprchovat se a najíst se polévky,“ popsala sociální pracovnice Michaela Hrdinová. Jednou do týdne se tady navíc příchozím věnují sociální pracovníci, kteří se jim podle jejích slov snaží ukázat cestu k normálnímu životu.

Další ohroženou skupinou jsou zletilí do šestadvaceti let opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jako jsou například dětské domovy. „Tito lidé například naleznou ubytování a další podporu v domech na půl cesty, kde je jim poskytnuta pomoc při jejich samostatném startu do života,“ vysvětlil Plesar.

Dvacet takovýchto potřebných obývá domy na půli cesty ve Valašském Meziříčí, které zřizuje občanské sdružení Pod křídly. „Za měsíční platbu okolo tří tisíc korun mají k dispozici nejen ubytování, teplo, elektřinu či internet, ale především jsou jim k ruce naši pracovníci, kteří poradí s nalezením práce, s hospodařením či je naučí prát nebo pracovat s internetem,“ popsala předsedkyně sdružení Emilie Smrčková.

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!

Mladí lidé jsou ubytováni v samostatných bytečcích, kde mají vlastní kuchyň, ledničku, pračku a další nezbytné vybavení. „Jsme pro ně vlastně jakousi přestupní stanicí mezi ústavem a normálním životem,“ poznamenala Smrčková. Peníze z krajského projektu jsou podle ní využity na provoz zařízení. „Hradíme z nich platy, telefonáty a ostatní nezbytnou administrativu,“ vyjmenovala.

Dětem a mládeži ve věku mezi patnácti a šestadvacetilety bude zase poskytnuta podpora nízkoprahových zařízení. „Ta se zaměřují zejména na děti a mládež ohrožené drogovými experimenty, kriminalitou, šikanou či gamblingem. Na blízku jim budou ale i terénní pracovníci přímo na sídlištích, v parcích a dalších místech, kde se mladí zdržují,“ upřesnil krajský mluvčí.

Jedním z těchto sociálních zařízení je například klub ŠLIKR v Otrokovicích. „Jsme tady pro všechny děti a mládež od třinácti do šestadvaceti let. Uvítáme ty, kteří se chtějí seberealizovat nebo nemají kde trávit volný čas a nechtějí se potulovat v ulicích. Mládež k nám může zavítat i jen tak, ze zvědavosti,“ vysvětlil jeho vedoucí a sociální pracovník Stanislav Tomek.

Služby zařízení mohou být podle něj užitečné těm, kteří prožívají nějaké těžkosti, nevědí si rady s nějakou životní situací či mají pocit, že jim nikdo nerozumí a hledají spřízněnou naslouchající duši.

Krajský projekt podporuje také lidi pečující o osoby blízké, konkrétně rodiny a osoby pečující alespoň o jedno postižené dítě. „Těmto rodinám pomáhá při výchově, vzdělávání a dalších aktivitách dětí, ale také například při hospodaření a vedení domácnosti tak, aby byly rodiny postupně schopny zajistit péči o děti samostatně,“ popsal Plesar.

Pátou cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí. „Pomáhá jim intervenční centrum, kde je jim nabídnuta adekvátní pomoc při překonání krizového stavu a zahájení následného sociálně terapeutického procesu,“ sdělil mluvčí.

Poslední podporovanou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením. „Patří sem lidé s tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením a lidé s duševním onemocněním. Je jim nabídnuta pomoc a podpora v sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitace,“ poznamenal krajský mluvčí. Zmíněné aktivity podle jeho slov zlepšují schopnosti takovýchto lidí nezbytné k samostatnému životu, což je i smyslem celého tohoto projektu.