Zástupci města Zlína představili obyvatelům nový generel dopravy. Diskuse byla živá.

Tyto představy a návrhy má za úkol prověřit nový Generel dopravy (GD), se kterým veřejnost ve středu večer seznámili zlínští radní zodpovědní za dopravu ve Zlíně.

Generel dopravy je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje dopravních sítí a rozvoje mobility města jako takové. Je velmi důležitý. Seznamuje s hlavními problémy dopravy, dopravními potřebami obyvatel Zlína a navrhuje opatření na jejich řešení. Pracuje se dvěma časovými horizonty, střednědobým do roku 2025 a dlouhodobým do roku 2035.

Podle městských radních je generel „živý organismus", který se postupně vyvíjí a mění. „Propojí starý a nový Zlín, zklidní centrum a pomůže k udržení ekologických druhů dopravy ve městě," vidí přínos naplnění generelu v budoucnosti Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb zlínského magistrátu.

Podle něj novou částí Zlína je rozvíjející se tovární areál Svitu a jako staré centrum vnímají autoři projektu okolí a náměstí Míru.

Jeden z dokumentů, který byl ve středu večer lidem představen, byl i návrh nového vedení trolejbusových linek ve Zlíně.

Jeden z dokumentů byl i návrh nového vedení trolejbusových linek ve Zlíně. Autor: MMZ GD

Pokud se naplní vize, kterými se generel zabývá, mohou se Zlíňané dočkat velkých změn. Dokument má v tomto případě velký význam. Generel dopravy je totiž stále „živý" a dále se s ním bude pracovat a bude se upravovat.

Například uzavření ulice Dlouhá v úseku VodníKvítková pro automobilovou dopravu, snížení počtu jízdních pruhů v centru města na jeden v každém směru, vybudování krátkého tunelu o délce cca jednoho kilometru mezi náměstím Práce a ulicí Bratří Jaroňků, upuštění od plánů pravobřežní komunikace či zásadní změny v MHD.

HLAVNĚ BY MĚL PŘINÉST ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Dokument navrhuje různá řešení pro zklidnění a zefektivnění dopravy v krajském městě a nejbližším okolí. Nedílnou součástí návrhové části dokumentu je také kromě pěší automobilové a cyklistické řešení městské hromadné dopravy. Z něj například vyplývá možnost zavedení nových linek s čísly 102 a 105, z nichž první jmenovaná by mohla propojit Malenovice, Centro Prštné a Terminál Zlín střed.

Stranou nezůstává v návrhu ani baťovský areál, kterým by podle generelu mělo projíždět hned několik linek MHD z více směrů, než je tomu doposud. Dokument také navrhuje zlepšení dopravní obsluhy v lokalitách Jižní Svahy, Lhotka, Chlum, Malenovice, Prštné, Rybníky, Mladcová a Boněcko. Například Prštné by mělo napojit hned několik linek, zatímco dnes místní doufají a čekají, zda se dočkají vůbec té jediné, která jim byla slíbena.

GENEREL OBSAHUJE KONKRÉTNÍ NÁVRHY

Generel dopravy ve Zlíně je rozdělen na analytickou a návrhovou část a má 4 kapitoly automobilovou, cyklistickou, pěší a veřejnou hromadnou dopravu a jsou v něm konkrétní návrhy.

„Například navržené mimoúrovňové křížení a rozvoj komunikační sítě z bodu A do bodu B, to tam je, ale není tak konkrétní, aby tam třeba bylo dispoziční řešení, tak jak je zvykem to řešit třeba v návrhu už konkrétně polohopisně, výškopisně, rozkreslené chodníky, to ne," vysvětlil Říha.

Ten zároveň doufá, že návrhy, kterými se generel zabývá, jsou na sto procent realizovatelné.

„Říkáme, že ten dokument je živý a bude se každé čtyři roky aktualizovat. Představte si město jako parník, který pluje po moři. A ten generel je mapa, která vytyčuje směr, aby ten parník dojel správně z jednoho do druhého bodu a neztratil cestu," věří Říha.

Generel dopravy ve Zlíně vypracovala ostravská společnost UDIMO za téměř 1,5 milionu korun, které za něj objednatel město Zlín zaplatil. Vypracování generelu podle zástupce společnosti Pavla Roháče trvalo dva roky.

„Postupně jsme naplňovali zadání města Zlín. Při analytické části šlo zejména o průzkumy a modelování dopravy stávajícího stavu, pak jsme návrhy, které přicházely jak ze strany územního plánování, tak ze strany obyvatel a odborů města, politiků, to vše jsme museli do návrhu zapracovat, ověřit, prověřit a buď potvrdit, nebo upravit, nebo zamítnout," uvedl Pavel Roháč.

LIDÉ MAJÍ VÝHRADY

Přestože vize města bez přecpaných ulic a komunikací, čistého životního prostředí a dopravních komplikací je lákavá, obyvatelé krajského města mají k těmto představám výhrady. Obyvatelům Zálešné a Podlesí se například nelíbí, že by přišli kvůli obchvatu nebo protažení trolejbusové linky o přístup k zeleni nebo jako takovou úplně.

„Na Podlesí bychom přišli o poslední kousek přírody," ozývají se. I když by měli propojeny MHD ulici Okružní, Středová a jejich Podlesí. Naproti tomu podle vyjádření autorů i zadavatelů generelu ten nepočítá s variantou protažení linek MHD od Kocandy na Vršavu, které by obyvatelé Jižních Svahů uvítali.

NENÍ JEDNO ŘEŠENÍ

„Prověřovali jsme zatím 1520 variant v automobilové dopravě, stejně tak i ix dalších možných řešení i cyklistické, pěší i MHD. Klademe na ně úplně stejný důraz. Základním zjištěním v analytické i návrhové části, která to potvrdila, je, že neexistuje jedno řešení, které vyřeší dopravu ve Zlíně. Takové není. To se skládá ze stovky drobných opatření, která vytvoří celek," hájí se radnice.

Mezitím ale musí lidé snášet doslova katastrofální dopravní situaci ve Zlíně a chtějí vidět konkrétní kroky již nyní a ne výhledově. Podle Zlíňanů je potřeba řešit situaci hned, ne až za dvacet let.

„Doprava ve Zlíně vyžaduje okamžité řešení, stačí v ní být ráno nebo v době mezi 14.16. hodinou. Kdoví, jak to tady za těch dvacet let bude vypadat, situace si však žádá řešení hned," říkají svorně Zlíňané Radomír Rafaja, Ludvík Novák i Jan Málek.

UŽ SE PRACUJE NA DESÍTKÁCH PROJEKTŮ

Podle magistrátu však město pracuje již na desítkách projektů, které mají neutěšený stav v dopravě ve Zlíně pomoci vyřešit.

„Možná by pomohlo, kdyby lidé, kteří jezdí sami do práce a nejezdí daleko, raději místo vozem šli pěšky nebo hromadnou dopravou, ale než si to uvědomí, kdoví, jak by to mohlo trvat," usoudil nakonec Jan Málek.

K tomuto rozhodnutí by podle generelu pomohlo i to, kdybychom měli v krajském městě hromadnou dopravu jen za 300 korun měsíčně a mohli ji využívat neomezeně, stejně jako v jiných městech.