„Stavební práce a dopravní omezení začnou 17. července 2023 a skončí v roce 2024. Přes zimní období budou práce přerušeny,“ upřesnil za ŘSZK Vojtěch Cekota.

Rekonstrukce si během první etapy po dobu asi pěti měsíců vyžádá úplnou uzavírku silnice. „Doprava bude vedena po objízdných trasách přes obec Komárov,“ upřesnil Vojtěch Cekota s tím, že během druhé etapy po dobu přibližně dvou měsíců budou práce probíhat za částečného omezení dopravy se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu.

MHD ve Zlíně. Ilustrační foto
Opravy v centru Zlína zkomplikují prázdninový provoz MHD. Dají se čekat zpoždění

Vznikne zcela nový most. „Na místě stávajícího mostu bude vybudován nový most, který bude monolitický železobetonový, přímo pojížděný rám bude založený na mikropilotách. Šířka vozovky mezi obrubami bude sjednocena na šest metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Bude obnoveno odvodnění vozovky a přeložka kabelu nízkého napětí,“ uvedl za ŘSZK Vojtěch Cekota.

Aktuální stav silnice v Pohořelicích - dokumentace ŘSZK.Aktuální stav silnice v Pohořelicích - dokumentace ŘSZK.Zdroj: se svolením ŘSZKRekonstrukce proběhne souběžně s dalšími pracemi, které zajišťuje přímo obec Pohořelice. „Předmětem stavby obce bude úprava připojení místních komunikací, sjezdů a chodníků, vybudování nového chodníku a zpevněných ploch, nástupišť a autobusových zastávek, sanace zárubní zdi, vybudování dešťové kanalizace a oprava stávající kanalizace,“ vyjmenoval Cekota.