„Společnost v období od února do března 2018 navezla 767 tun odpadů výkopové zeminy s příměsí stavebních a demoličních odpadů, jako jsou cihly, beton, úlomky kachlí a kovových konstrukčních prvků, na lesní pozemek a na ornou půdu v Dolní Vsi,“ uvedla pro Deník za ČIŽP jeho mluvčí Radka Nastoupilová.

VINÍK SE NEODVOLAL

Dodala, že družstvo se proti rozhodnutí inspekce neodvolalo, a je tedy pravomocné.

Inspekce nyní hodlá přimět družstvo k odstranění odpadů.

„Pokud družstvo stav nenapraví, zahájíme řízení o pokutě,“ seznámila s dalším postupem inspekce Radka Nastoupilová.

Deník oslovil předsedu družstva Milana Zavrtálka prostřednictvím sms zprávy a několikrát jej telefonicky kontaktoval, předseda družstva však na to nereagoval.

Situace mrzí starostu Fryštáku Lubomíra Doležela.

„Je mi toho počinu líto. Ale je to odpovědnost každého z nás, co a jak děláme,“ uvedl pouze šéf fryštácké radnice s tím, že víc nebude věc komentovat.

Podle informací na webových stránkách ZDV Fryšták hospodaří družstvo na výměře více než 1300 ha zemědělské půdy v obilnářské výrobní oblasti situované severovýchodně od Zlína.

Převážnou většinu obdělávané půdy tvoří orná půda (90 procent), zbylou část představují trvalé travní porosty. Obhospodařovaný katastr se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenské nádrže Fryšták.