U odpadových nádob se nejčastěji objevuje nepotřebný nábytek, šatstvo, stará elektronika, plasty a to je následně likvidováno jako černé skládky za nemálo peněz.

Řešením je tyto nepotřebné věci odevzdat ve sběrných dvorech či při mobilních svozech.

„Jinak je možné uložit pokutu do výše padesát tisíc. Nepořádek hyzdí naše město,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Vladimíra Pavlovová.