Na základě usnesení vlády pomohou policisté myslivcům s odstřelem divokých prasat v oblasti výskytu nákazy na Zlínsku. Myslivci v tzv. červené zóně dosud ulovili či odchytili do pasti více než 80 divočáků. Dle aktuálních odhadů jich zbývá v oblasti ohraničené elektrickými ohradníky dalších osmdesát.

„Pomoc policie při odlovu divočáků je pro nás velmi důležitá, protože s podzimem přichází doba, kdy černá zvěř začíná migrovat, a mohlo by tudíž dojít k nežádoucímu rozšíření afrického moru prasat do dalších lokalit mimo vysoce rizikovou oblast,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. V zamořené oblasti bylo uloveno 885 divokých prasat, z toho v tzv. červené zóně 84. Vyšetření prokázalo nákazu africkým morem prasat pouze u jednoho do pasti chyceného selete. (ex)